Organisation

Organisation

Ola Skanung

CFO & tf VD

Har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Malin Berthold

Head of Project Management

Malin Berthold har mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin i olika ledande roller som expert och chef. På Biovitrum AB ledde hon framgångsrikt ett stort samarbetsprojekt inom tidig läkemedelsutveckling, och var chef för biologigrupperingar inom senare delen av preklinisk utveckling med mål att nå klinisk prövningsfas. Hon har grundat och varit seniorkonsult i ett företag med fyra anställda som hjälpte små och medelstora life science-företag med projektledning och vetenskapliga utvärderingar. Närmast kommer Malin från en roll som senior vetenskaplig rådgivare vid marknadsavdelningen på ThermoFisher Scientific, där hon ansvarade för vetenskapliga och medicinska belägg, klinisk studiestrategi och relationer med medicinska experter inom allergi och astma.

Rhea Rodeo

Administratör/VD-assistent

Rhea har många års erfarenhet som HR-assistent, sekreterare, administratör och projektadministratör. Innan hon började på Cyxone arbetade hon på några stora internationella företag i Sverige, bl a Westinghouse och IKEA. På Cyxone är Rhea ansvarig för den övergripande administrationen och assisterar VD och Ekonomichef.