Patent

Patent

Utvecklingsarbetet på Cyxone och forskningsarbetet som genomförs av samarbetande forskare, genererar kontinuerligt nya patentmöjligheter för bolaget: både inom befintliga projekt och inom helt nya områden. Dessa möjligheter utvärderas noga av Cyxone samt av patentombud som företaget konsulterar. Huruvida en viss uppfinning ska patentsökas eller inte avgörs från fall till fall. Cyxones immaterialrättsstrategi är att ansöka om patent i de länder som bedöms utgöra de viktigaste marknaderna för bolaget att etablera sig på. För närvarande utgörs detta av följande områden: Europa, Australien, Kanada, USA samt strategiskt starka marknader i Asien och övriga världen.

Geografiskt område Referensnummer Ansökningsdatum Utgångsdatum Status
Europa EP 3431095

EP 2793923

2011-­12-­22

2012-12-21

2031­-12­-22

2032-12-21

Godkänt

Godkänt

Australien AU 2012356772 2011­-12­-22 2031-­12-­22 Godkänt
Kanada CA 2859708 2011­-12-­22 2031-­12­-22 Ansökan
USA US 14366427 2011-­12-­22 2031­-12­-22 Godkänt