Pressmeddelanden

 • BioStock: Utökat patentskydd för T20K skapar möjligheter för Cyxone

  2020-03-25, 08.46 (CET)

  Malmöbaserade Cyxone är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar. En av kandidaterna i bolagets pipeline är T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros och vars utveckling nu tagit ytterligare ett steg framåt. Medicinska universitetet i Wien har nämligen nyligen skickat in en ny ansökan om utökat patentskydd gällande T20K. BioStock tog kontakt med ordförande Bert Junno för att få en kommentar.

 • Medicinska universitetet i Wien har lämnat in en ny ansökan för utökat patentskydd av T20K som ingår i Cyxones licensavtal

  2020-03-23, 11.44 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att Medicinska universitetet i Wien lämnat in en ny patentansökan för utökat skydd av T20K för multipel skleros (MS). Patentet ingår i Cyxones licensavtal med Medicinska universitetet, och har titeln ”Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for multiple sclerosis therapy”.

 • Cyxone undersöker möjligheten att byta lista till Nasdaq Main Market Nordic Small Cap

  2020-03-03, 08.44 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget undersöker möjligheterna att på sikt ansöka om listbyte till Nasdaq Main Market Nordic Small Cap. Sedan 2016 är Cyxone listade på Nasdaq First North Growth Market.

 • BioStock: Cyxones COO om MS-läkemedelskandidaten T20K

  2020-02-27, 08.58 (CET)

  Med läkemedelskandidaterna Rabeximod och T20K har Cyxone två projekt i klinisk fas och bolaget arbetar med förberedelser inför nästa steg i utvecklingsarbetet. Under hösten och vintern har nyhetsflödet mest handlat om den längst framskridna kandidaten Rabeximod mot ledgångsreumatism, men projektet med T20K mot multipel skleros rör sig också framåt. BioStock kontaktade Malin Berthold, COO på Cyxone, för en uppdatering om MS-kandidaten.

 • Cyxone presenterar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm

  2020-02-26, 10.29 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolagets styrelseordförande Bert Junno kommer att presentera bolaget på Mangold Insight Investerardag i Stockholm den 5 mars 2020.

 • BioStock: Cyxone redovisar en stabil kassa och en stärkt ledning

  2020-02-18, 08.50 (CET)

  Bioteknikbolaget Cyxone har presenterat sin bokslutskommuniké för 2019, som visar på en stabil kassa och att bolagets två kandidater avancerar mot nästa steg. Det närmsta målet med Rabeximod är att inleda fas IIb under första kvartalet 2021 och för T20K att hitta en oral beredning som kan genomgå fas Ib. Under tiden som styrelsen letar en ny vd, har bolaget utnämnt Malin Berthold som Chief Operating Officer för att leda det prekliniska och kliniska utvecklingsarbetet.

 • Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

  2020-02-14, 08.31 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av bokslutskommuniké

 • Cyxone beställer mer Rabeximod substans och bekräftar tidsplanen för Fas IIb-programmet

  2020-01-29, 09.50 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att en beställning av mer Rabeximod-substans kommer att läggas tidigare än väntat med främsta syfte att säkerställa optimala förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Det proaktiva och strategiska beslutet följer av det pågående förberedelsearbete för substanskapsuleringen som startades tidigare i år och som är en del av Fas IIb-programmet. Till följd av detta väntas den första patienten påbörja dosering i den kliniska fas IIb-studien under det första kvartalet 2021.

 • BioStock: Cyxone växlar upp utvecklingstakten

  2020-01-24, 08.53 (CET)

  Bioteknikbolaget Cyxone gick stärkta in i 2020 då bolagets båda läkemedelskandidater, T20K och Rabeximod, uppnå viktiga kliniska delmål förra året. Med hjälp av ett gott utfall för teckningsoptionen av serie 3, kan man nu avancera de två kandidaterna ytterligare och redan under januari har man påbörjat den toxikologistudie med Rabeximod som krävs för att inleda en kommande fas IIb-studie. 

 • Cyxone anlitar Aptuit för kapsulering av fas II-kandidaten Rabeximod

  2019-12-02, 12.04 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har tecknat ett avtal med Aptuit, ett Evotec-bolag, för att utföra kapsuleringen av substansen Rabeximod. Detta är ett viktigt steg i förberedelserna för den planerade fas IIb-studien, i vilken patienter kommer att administreras kapslar med Rabeximod. Således säkras ytterligare ett steg i Rabeximod Fas IIb-programmet.