Pressmeddelanden

 • BioStock: Cyxone presenterar en uppdaterad plan för Rabeximod

  2020-10-15, 08.25 (CEST)

  Bioteknikbolaget Cyxone meddelade nyligen en uppdaterad plan för utvecklingen av sin läkemedelskandidat Rabeximod. De fyra nya patentansökningar som skickades in tidigare i år kommer att bidra till en avsevärd förlängning av den potentiella marknadsexklusiviteten. Det har lett till en översyn av Rabeximods utvecklingsplan. Ansökningarna har lett till en signifikant värdeökning för Rabeximod. Covid-19-pandemin pågår med ett omedelbart och oförminskat behov av bättre behandlingar, ett område där Cyxone hoppas kunna göra skillnad med Rabeximod. Cyxone avser att inleda en studie med Rabeximod i Covid-19-patienter med möjlig start under fjärde kvartalet 2020.

 • BioStock: Artros uppmärksammas för 24:e året i rad

  2020-10-12, 11.57 (CEST)

  Den 12:e oktober är det artrosdagen, en global dag för att uppmärksamma världens vanligaste ledsjukdom. Malmöbaserade Cyxones läkemedelskandidat Rabeximod är tänkt att användas vid behandling av reumatism, en svår autoimmun sjukdom som 4 miljoner människor lider av runt om i världen. Målet är att ge patienter en säker och effektiv behandling, som kan tas bekvämt och som inte bara behandlar symptomen utan även stoppar skadorna på lederna innan de blir för svåra och oåterkalleliga. Bolaget håller just nu på att designa en fas II-studie som väntas starta under den senare delen av 2021.

 • Cyxone stärker laguppställningen ytterligare inför den fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt

  2020-10-05, 13.45 (CEST)

  Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att man rekryterat Sally Abdelmoaty som projektledare med uppgift att fokusera på nästa steg i utvecklingen av Cyxones läkemedelsportfölj. Rekryteringen kommer att stärka Cyxones kompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Sally Abdelmoaty ska främst fokusera på T20K-projektet, men hon kommer att bidra med sin djupa vetenskapliga kunskap i samtliga projekt.

 • Cyxone erhåller totalt 21,8 MSEK från fullt utnyttjat optionsavtal med dr Kalev Kask

  2020-10-02, 08.47 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att optionsavtalet med dr Kalev Kask har utnyttjats till fullo genom ett tredje och sista utnyttjande av investeringsoptionen. De tre riktade nyemissionerna som genomförts inom ramarna för avtalet ger företaget en bruttolikvid om totalt 21,8 miljoner kronor, varav 1,8 miljoner kronor redan har erhållits genom tidigare utnyttjanden. Detta täcker den största delen av kostnaderna för den planerade kliniska fas 2-studien av Rabeximod i covid-19-patienter, vilket innebär att andra pågående projekt inte kommer att påverkas. Studien är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020.

 • BioStock: Cyxone har samlat nya krafter

  2020-09-25, 08.53 (CEST)

  Bioteknikbolaget Cyxone har haft en aktiv sommar. I juni tillträdde Tara Heitner som ny vd och har sedan dess stärkt teamet och den interna vetenskapliga expertisen genom rekryteringen av Christin Arrhenius Bokedal som Head of Development samt presenterat Maarten Kraan och Rikard Holmdahl som bolagets nya seniora vetenskapliga rådgivare. BioStock kontaktade de nya rådgivarna för att höra mer om deras syn på bolaget och deras nya uppdrag.

 • Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod

  2020-09-24, 23.30 (CEST)
  Regulatorisk
  MAR

  Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har inlett en process för att optimera utvecklingsplanen för Rabeximod. Initiativet grundar sig i värdefulla råd från företagets nya seniora medicinska rådgivare, uppdaterad marknadsinformation och möjligheten till förlängd marknadsexklusivitet genom nyligen inlämnade patentansökningar. Parallellt med detta förbereder bolaget en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter, med möjlig start redan under fjärde kvartalet 2020.

 • Cyxone tillförs 1 MSEK genom en andra riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

  2020-09-17, 09.14 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 214 858 aktier, vilken tillför bolaget cirka 1 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.

 • BioStock: Tara Heitner redo att ta Cyxone till nästa nivå

  2020-09-15, 11.31 (CEST)

  Den 1 juni tillträdde kanadensiska Tara Heitner posten som vd för det Malmöbaserade bioteknikbolaget Cyxone. Bolaget utvecklar immunmodulerande läkemedel mot autoimmuna sjukdomar och i portföljen ingår två läkemedelskandidater i klinisk fas. Rabeximod utvecklas som en ny behandling av ledgångsreumatism och T20K utvecklas mot multipel skleros. Tara Heitner kom till BioStocks studio och berättade om sin bakgrund, sina första intryck av Cyxone och vad hon på denna korta tid redan har hunnit uppnå.

 • Cyxone planerar att initiera en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

  2020-09-14, 16.57 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget planerar att initiera en klinisk fas 2-studie för att studera läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter. Behandlingen syftar till att minska risken för allvarliga andningsbesvär orsakade av virusrelaterad överaktivitet i immunförsvaret.

 • First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone

  2020-09-08, 16.27 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.