Pressmeddelanden

Cyxones VD Kjell G. Stenberg köper ytterligare aktier i bolaget

2019-08-29, 12.05 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets VD Kjell G. Stenberg har för privat räkning utökat sitt ägande i bolaget genom förvärv av ytterligare aktier.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: ”Sedan Cyxone förvärvade Rabeximod och T20K har min kunskap om projekten ökat väsentligt med de data som framkommit och i samtal med kliniker, våra samarbetspartners och andra. Både T20K och Rabeximod är nu i klinisk utveckling, planerna är lagda och jag anser att bolaget har mycket goda förutsättningar att utvecklas väl och realisera den potential som finns i projekten. Vi uppmärksammas av investerare både i Sverige och i utlandet. Därför anser jag att det är ett bra tillfälle för mig att nu utöka mitt personliga innehav i Cyxone.”

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande