Pressmeddelanden

Cyxones VD Kjell G. Stenberg utökar sitt innehav i bolaget för privat räkning

2019-09-13, 14.05 (CEST)

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets VD Kjell G. Stenberg har för privat räkning utökat sitt ägande i bolaget genom att förvärva ytterligare 9 154 stycken aktier till en aktiekurs om 5,89 SEK.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: ”Jag är nyligen hemkommen från en lyckad partneringkonferens, Nordic Life Science Days, som hölls i veckan i Malmö. Det var mycket roligt att få träffa flera nya kontakter och uppdatera befintliga kontakter med de senaste framsteg vi har tagit med portföljen. Våra kandidater har stor potential och därför väljer jag att utöka mitt privata innehav ytterligare.”

VD Kjell G. Stenberg har tidigare i år utökat sitt privata innehav i Cyxone med totalt 17 888 stycken aktier till det totala värdet av 114 000 SEK.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande