Pressmeddelanden

Cyxones cyklotider uppmärksammas som potentiellt immunomodulerande läkemedel för autoimmuna sjukdomar

2018-04-10, 11.36 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone meddelade idag att bolagets immunomodulerande cyklotid läkemedel, T20K, och dess utvecklingspotential har uppmärksammats i den ansedda tidskriften International Journal of Peptide Research and Therapeutics. Den publicerade vetenskapliga artikeln beskriver det naturliga växtproteinet cyklotiders säregna egenskaper och dess demonstrerade potential som ett lovande läkemedel vid immunfarmakologiska tillämpningar, exempelvis som behandling av autoimmuna sjukdomar. 

De två upptäckarna av immunomodulerande cyklotider, Carsten Gründemann och Christian W. Gruber, samt Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, påvisar i sin forskning signifikanta terapeutiska och profylaktiska effekter av T20K i en välbeprövad djurmodell för multipel skleros (MS) efter oral administration. De beskriver i sina forskningsresultat att de kliniska symptomen av sjukdomen var reducerade och uppträdde senare under studierna.

”Genom att bli antagen för publicering i en ansedd vetenskaplig tidskrift når vi bland annat forskare som aktivt letar efter exempelvis nya samarbeten eller potentiella partnerskap. Dessa personer rör sig inte alltid på konferenser eller möten så med en artikel med demonstrerade resultat kan vi öka vår synlighet avsevärt i rätt kretsar,” kommenterade Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone. ”Cyklotider har möjligheten att bli en ny läkemedelsklass eftersom det är en helt ny substanstyp, ett naturligt växtprotein. Detta betyder att vi ser framför oss att kunna erbjuda ett nytt läkemedel i tablettform som kan bromsa MS-förloppet och som samtidigt ger låga biverkningar så att behandlingen kan tas hela livet. Något som inte kan erbjudas av dagens behandlingar.” 

Cyxones läkemedelskandidat T20K mot MS genomgår nu pre-kliniska studier, och förberedelser för ansökan till läkemedelsmyndigheten för en klinisk fas 1-studie så som en lång toxicitetsstudie och farmakologisk doseringsstudie som snart påbörjas. Enligt tidsplanen så kommer studie i människa att inledas under 2018. På sikt planerar även bolaget att undersöka cyklotiders effekt mot andra autoimmuna sjukdomar, eftersom teknologin har förutsättningar att kunna skapa nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Publicering: Gründemann, C., Stenberg, K.G. & Gruber, C.W. Int J Pept Res Ther (2018). https://doi.org/10.1007/s10989-018-9701-1

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.


Se Pressmeddelande