Pressmeddelanden

Cyxone tecknar en brittisk kontraktsforskningsorganisation för sex månaders toxikologistudier med Rabeximod

2019-11-21, 13.40 (CET)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har tecknat avtal med en brittisk kontraktforskningsorganisation (CRO) för att genomföra de sex månader långa toxikologiska studierna med Rabeximod som krävs inför Fas IIb-studien. Förberedelserna för toxikologistudierna inleddes omedelbart med en plan för att inleda studierna direkt därefter.

Malin Berthold, Head of Project Management på Cyxone, kommenterar ”Efter en grundlig utvärdering kunde vi ta beslutet att välja denna CRO som vår partner för dessa prekliniska studier. Den valda CRO:n har ett utmärkt rykte och vi fick ett gott intryck av deras kvalitet och professionalitet från början. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i utvecklingsprogrammet för vår fas II-kandidat Rabeximod.”

Den planerade studien är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk fas IIb-studie där patienter med moderat till svår RA, som tidigare har behandlats med metotrexat med otillräcklig respons, kommer att behandlas med Rabeximod under 24 veckor. Målet med studien är att bekräfta Rabeximods terapeutiska effekt, såväl som god säkerhet och tolerabilitet. Innan patienter behandlas med Rabeximod under 24 veckor måste Cyxone utföra ytterligare prekliniska toxikologistudier med substansen, för att bekräfta dess säkerhet under 24 veckors behandling. Säkerhetsdata för 12 veckors behandling med Rabeximod finns redan. De ytterligare toxikologiska studierna är planerade att inledas under 2019.

Kontakt

Bert Junno, Styrelseordförande Cyxone

Email: bj@accequa.com

Ola Skanung, CFO och tillförordnad VD

Telefon: +46 (0) 705 121 040

Email: ola.skanung@cyxone.com 

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Pressmeddelande