Pressmeddelanden

Cyxones teckningsoption av serie TO 2 nyttjades till cirka 98,7 %

2017-10-05, 13.05 (CEST)
Regulatorisk

Teckningsperioden för TO 2 avslutades den 29 september 2017 och under denna period nyttjades 2 467 119 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 98,7 %. Cyxone tillförs därmed cirka 12,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

2 467 119 aktier kommer att registreras på Bolagsverket i början av november 2017. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 1 343 253,66 fördelat på 17 798 111 aktier. Cyxone tillförs därmed cirka 11,7 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Rådgivare 
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

2017-10-05

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 072-381 61 68
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

Om Cyxone 
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism.

Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08- 4638000. www.cyxone.com

Pressmeddelande (PDF)