Pressmeddelanden

Kjell G. Stenberg avgår som VD för Cyxone

2019-11-13, 17.41 (CET)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att hitta en ny VD för att leda företaget in i nästa fas. Kjell G. Stenberg har beslutat att lämna företaget omedelbart. Ola Skanung, CFO, kommer att agera som tillförordnad VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD påbörjas omedelbart.

Bert Junno, styrelseordförande på Cyxone, kommenterar ”Bolaget är för närvarande på väg in i ett nytt mognadsstadium genom att vara välfinansierat och ha två kliniska kandidater. Därför anser vi att det är ett bra tillfälle att tacka Kjell för att ha utvecklat bolaget såhär långt och så snart som möjligt överlämna tyglarna till en VD skicklig inom affärsutveckling och finansiering. Med denna förändring är vårt mål att främja omvandlingen av Cyxone, från ett virtuellt resurseffektivt forskningsbolag till ett bolag med större ambitioner.”

Kjell G. Stenberg är en av grundarna av Cyxone och har varit VD sedan starten 2015. Under denna tid har han framgångsrikt lett utvecklingen av två program i klinisk fas inom autoimmuna sjukdomar.

Kjell G. Stenberg kommenterar sitt beslut: ”De senaste fyra åren med Cyxone har varit en bra och givande erfarenhet; att ta T20K till klinisk fas 1 och förvärva en andra kandidat, Rabeximod, med bevisad effekt i fas 2. Just nu tror dock styrelsen och jag att det är bäst att överlämna stafettpinnen till en ny VD och för mig att söka nya möjligheter. Jag ser fortfarande ett stort potentiellt värde i de två läkemedelsprojekten T20K och Rabeximod och önskar deras ytterligare framgång.”

Kontakt
Bert Junno, Styrelseordförande Cyxone
Email: bj@accequa.com

Ola Skanung, CFO och tillförordnad VD
Telefon: 0705 121 040
Email: ola.skanung@cyxone.com 

Cyxone AB (publ)
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019, kl 17.40.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Cyxone AB
Ola Skanung
Tel: 0705 121 040

Se Pressmeddelande