Pressmeddelanden

Cyxone informerar om sista dagen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3

2019-09-17, 11.51 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar att imorgon, onsdagen den 18 september 2019, är den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjandet av Cyxones teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO3). Vissa förvaltare kan behöva tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för inlösen av TO3 kan infalla tidigare. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast onsdagen den 18 september 2019 kommer att förfalla värdelösa.

För innehavare av TO3 registrerade hos en förvaltare så skall dessa kontakta sin förvaltare avseende nyttjande av TO3 för teckning av aktier. Vissa förvaltare kan behöva tid för sin egen hantering, vilket kan innebära att sista dag för nyttjande av teckningsoptioner kan infalla en dag tidigare.

För direktregistrerade innehavare av TO3 så finns anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner tillgängliga på Cyxones hemsida www.cyxone.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Fullständiga villkor för TO3 finns tillgängliga på Cyxones hemsida, www.cyxone.com.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande