Pressmeddelanden

BioStock: Cyxone redovisar en stabil kassa och en stärkt ledning

2020-02-18, 08.50 (CET)

Bioteknikbolaget Cyxone har presenterat sin bokslutskommuniké för 2019, som visar på en stabil kassa och att bolagets två kandidater avancerar mot nästa steg. Det närmsta målet med Rabeximod är att inleda fas IIb under första kvartalet 2021 och för T20K att hitta en oral beredning som kan genomgå fas Ib. Under tiden som styrelsen letar en ny vd, har bolaget utnämnt Malin Berthold som Chief Operating Officer för att leda det prekliniska och kliniska utvecklingsarbetet.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/02/cyxone-redovisar-en-stabil-kassa-och-en-starkt-ledning/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se