Pressmeddelanden

Medicinska universitetet i Wien har lämnat in en ny ansökan för utökat patentskydd av T20K som ingår i Cyxones licensavtal

2020-03-23, 11.44 (CET)

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att Medicinska universitetet i Wien lämnat in en ny patentansökan för utökat skydd av T20K för multipel skleros (MS). Patentet ingår i Cyxones licensavtal med Medicinska universitetet, och har titeln ”Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for multiple sclerosis therapy”.

Detta innebär att Cyxone får flera terapeutiska möjligheter för sina cyklotider, ett bredare skydd och ett nytt prioritetsdatum.

 

Kontakt

Ola Skanung, tf VD & CFO

Telefon: 0705 12 10 40

Email: ola.skanung@cyxone.com 

Adelgatan 21

211 22 Malmö

www.cyxone.com

 

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande