Pressmeddelanden

Cyxone skickar in ansökan om att få inleda First in Human-studie med T20K i MS

2019-05-23, 16.11 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har satt ett datum för att skicka in ansökan om att få inleda kliniska studier med T20K. På måndagen den 27 maj kommer ansökan att skickas in till de relevanta myndigheterna om att få inleda en First in Human, fas I, klinisk studie med läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS). Bolaget inväntar sedan ett svar från myndigheterna innan studien som planerat kan inledas under det andra kvartalet av 2019.

Ansökan om att få inleda en First in Human klinisk studie med T20K i MS kommer på måndagen den 27 maj att skickas in till myndigheterna i Nederländerna, där studien kommer att utföras. När ansökan har blivit granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden i Nederländerna och Nederländernas Central Commission on Research Involving Human Subjects (CCMO), skickas ett svar till Cyxone och fas I-studien kan inledas. First in Human-studien är designad som en dubbelblindad studie på en klinik där T20K kommer att administreras till manliga friska frivilliga forskningspersoner genom infusion. Syftet med studien är att utvärdera T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa. Studien kommer att genomföras i samarbete med den globala kliniska forskningsorganisationen (clinical research organization, CRO) QPS, med deras nationella division QPS Netherlands.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: “Vi är glada över att kunna dela med oss av denna milstolpe eftersom den innebär att vår läkemedelskandidat är på väg att göra historia genom att förhoppningsvis, mycket snart, testas i människa. Vi har en bra partner vid vår sida i QPS, vilka är världsledande inom klinisk utveckling, med syftet att ge vår studie bästa möjliga förutsättningar att lyckas.”

“Det är alltid ett nöje att bidra till utvecklingen av nya läkemedel som skulle kunna hjälpa till att förbättra patienters liv. På vårt håll är vi fullt förberedda att börja rekrytera studiedeltagare så snart ansökan har blivit godkänd av de behöriga myndigheterna och ser fram emot att fortsätta detta samarbete”, sa Dr. Benjamin Chien, VD för QPS.

T20K är under utveckling som en ny form av multipel skleros (MS) behandling med profylaktiska egenskaper. Detta indikerar att substansen skulle kunna användas för att mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt till och med kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling. Bolaget kommer att meddela ett svar från de behöriga myndigheterna så snart det har mottagits och göra ytterligare ett tillkännagivande när den kliniska fas I-studien inleds.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019, kl 16.10.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS som inom kort når klinisk fas I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande