Pressmeddelanden

 • BioStock: Cyxone förmedlar en bra start med ljusa utsikter

  2020-05-18, 13.07 (CEST)

  Malmöbaserade Cyxone har lämnat rapport för årets första kvartal. Covid-19 har inte drabbat bolaget på något avgörande sätt enligt vd Ola Skanung utan aktiviteten i bolaget har fortlöpt enligt plan. Bakom kulisserna pågår aktiviteter inom läkemedelsutvecklingen, men även förberedelser inför framtida licens- och partneringdiskussioner.

 • Delårsrapport 2020-01-01--2020-03-31

  2020-05-15, 08.31 (CEST)
  Regulatorisk
  MAR

  Sammanfattning av delårsrapport

 • Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

  2020-05-04, 08.50 (CEST)
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Cyxone AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.

 • BioStock: Cyxones T20K kan förbättra livskvaliteten för MS-patienter

  2020-04-14, 08.56 (CEST)

  Världen över lever cirka 2,5 miljoner människor med den autoimmuna sjukdomen multipel skleros – en sjukdom som inte bara leder till en försämrad livskvalité, utan också kan innebära svåra funktionshinder och en förkortad livslängd. Trots att det finns tillgängliga behandlingsalternativ är dessa långt ifrån ideala då de ofta leder till många och allvarliga biverkningar. Detta är något som svenska Cyxone vill ändra på genom sin kandidat T20K som man tror ska kunna bromsa progressionen av MS och på så sätt förbättra livet för patienterna.

 • Årsredovisning för Cyxone AB för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31

  2020-04-03, 08.40 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.cyxone.com).

 • BioStock: Utökat patentskydd för T20K skapar möjligheter för Cyxone

  2020-03-25, 08.46 (CET)

  Malmöbaserade Cyxone är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar. En av kandidaterna i bolagets pipeline är T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros och vars utveckling nu tagit ytterligare ett steg framåt. Medicinska universitetet i Wien har nämligen nyligen skickat in en ny ansökan om utökat patentskydd gällande T20K. BioStock tog kontakt med ordförande Bert Junno för att få en kommentar.

 • Medicinska universitetet i Wien har lämnat in en ny ansökan för utökat patentskydd av T20K som ingår i Cyxones licensavtal

  2020-03-23, 11.44 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att Medicinska universitetet i Wien lämnat in en ny patentansökan för utökat skydd av T20K för multipel skleros (MS). Patentet ingår i Cyxones licensavtal med Medicinska universitetet, och har titeln ”Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for multiple sclerosis therapy”.

 • Cyxone undersöker möjligheten att byta lista till Nasdaq Main Market Nordic Small Cap

  2020-03-03, 08.44 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget undersöker möjligheterna att på sikt ansöka om listbyte till Nasdaq Main Market Nordic Small Cap. Sedan 2016 är Cyxone listade på Nasdaq First North Growth Market.

 • BioStock: Cyxones COO om MS-läkemedelskandidaten T20K

  2020-02-27, 08.58 (CET)

  Med läkemedelskandidaterna Rabeximod och T20K har Cyxone två projekt i klinisk fas och bolaget arbetar med förberedelser inför nästa steg i utvecklingsarbetet. Under hösten och vintern har nyhetsflödet mest handlat om den längst framskridna kandidaten Rabeximod mot ledgångsreumatism, men projektet med T20K mot multipel skleros rör sig också framåt. BioStock kontaktade Malin Berthold, COO på Cyxone, för en uppdatering om MS-kandidaten.

 • Cyxone presenterar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm

  2020-02-26, 10.29 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolagets styrelseordförande Bert Junno kommer att presentera bolaget på Mangold Insight Investerardag i Stockholm den 5 mars 2020.