Pressmeddelanden

 • First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone

  2019-09-06, 13.13 (CEST)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin Equity Research har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.

 • Cyxone undersöker särläkemedelsklassificering för Rabeximod

  2019-09-04, 14.45 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att undersöka möjligheterna för särläkemedelsklassificering av läkemedelskandidaten Rabeximod. Särläkemedelsstatus, även kallat orphan drug designation (ODD), skulle innebära att läkemedelskandidaten får en stärkt position under lagen om särläkemedelsskydd, samt råder under särskilda regulatoriska regelverk utformade för att främja utveckling och korta ned tid till marknad. Detta är en del av det kontinuerliga arbetet för att stärka kontrollpositionen av bolagets egna tillgångar.

 • Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 3 i Cyxone har fastställts till 5,37 SEK

  2019-08-30, 18.42 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar (”Cyxone” eller ”Bolaget”), genomförde under tredje kvartalet 2018 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. De som tecknade units under teckningsperioden 8-23 oktober 2018 erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad unit i företrädesemissionen (”Teckningsoption”). Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoptionen motsvarar en rabatt om 25 procent av den volymviktade snittkursen under perioden 19 augusti till och med den 30 augusti 2019. Snittkursen under mätperioden uppgick till 7,16 SEK och således är teckningskursen fastställd till 5,37 SEK.

 • Cyxones VD Kjell G. Stenberg köper ytterligare aktier i bolaget

  2019-08-29, 12.05 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets VD Kjell G. Stenberg har för privat räkning utökat sitt ägande i bolaget genom förvärv av ytterligare aktier.

 • Cyxone bjuder in till investerarträffar i Göteborg, Malmö och Stockholm

  2019-08-28, 11.37 (CEST)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, bjuder in till investerarträffar i samband med teckningsperioden för teckningsoption serie 3 (TO3). Investerarträffarna kommer äga rum under september månad i Göteborg, Malmö samt Stockholm.

 • Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

  2019-08-28, 08.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av halvårsrapport

 • Cyxone stärker teamet inför fortsatt utveckling av T20K och Rabeximod

  2019-08-23, 12.23 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget utökar teamet med Malin Berthold som projektledare inför nästa steg i utvecklingen av Cyxones kliniska läkemedelsportfölj. Malin kommer primärt att leda och koordinera de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i bolaget. Hon kommer att vara bolagets primära kontakt mot externa nyckelpartners som CROs, toxikologilaboratorier, läkemedelstillverkare, formuleringsexperter, analyslaboratorier samt kommunikationsexperter. Ytterligare ansvar är att regelbundet redovisa projektens utveckling till bolagets ledning.

 • Cyxones T20K visar gynnsam säkerhet och tolerabilitet i First in Human-studie

  2019-08-01, 17.34 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att den kliniska fas I-studien med läkemedelskandidat T20K framgångsrikt uppnådde sitt syfte att bekräfta T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa. Det fanns inga rapporter om allvarliga biverkningar i denna infusionsstudie. T20K, som är under utveckling för behandling av multipel skleros (MS), kommer i nästa steg att förberedas i en oralberedning och därefter genomgå en ytterligare klinisk fas I-studie.

 • Cyxone gör ytterligare framsteg med Rabeximod fas IIb-studie genom att signera CRO EGeen Inc.

  2019-07-19, 08.15 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har signerat ett avtal med EGeen Inc., en klinisk forskningsorganisation (CRO), för att utföra den kommande kliniska fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism i de utvalda östeuropeiska länderna. Cyxone färdigställer nu, tillsammans med flera samarbetspartners, de nödvändiga ansökningarna för tillstånd om att få utföra sin fas IIb multicenterstudie i både Väst- och Östeuropa. Den första ansökan har skickats in och de kvarvarande, upp till åtta, ansökningarna förväntas skickas in under de kommande sex månaderna.

 • Cyxone tillkännager dosering av första frivilliga i T20Ks First in Human-studie

  2019-07-12, 10.09 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att den första manliga friska frivilliga forskningspersonen har mottagit den första dosen i bolagets First in Human, kliniska fas I, studie med läkemedelskandidaten T20K, under utveckling för behandling av multipel skleros (MS). Den kliniska fas I-studien beräknas avslutas under det andra halvåret 2019.