Pressmeddelanden

 • BioStock: Cyxone redovisar en stabil kassa och en stärkt ledning

  2020-02-18, 08.50 (CET)

  Bioteknikbolaget Cyxone har presenterat sin bokslutskommuniké för 2019, som visar på en stabil kassa och att bolagets två kandidater avancerar mot nästa steg. Det närmsta målet med Rabeximod är att inleda fas IIb under första kvartalet 2021 och för T20K att hitta en oral beredning som kan genomgå fas Ib. Under tiden som styrelsen letar en ny vd, har bolaget utnämnt Malin Berthold som Chief Operating Officer för att leda det prekliniska och kliniska utvecklingsarbetet.

 • Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

  2020-02-14, 08.31 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av bokslutskommuniké

 • Cyxone beställer mer Rabeximod substans och bekräftar tidsplanen för Fas IIb-programmet

  2020-01-29, 09.50 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att en beställning av mer Rabeximod-substans kommer att läggas tidigare än väntat med främsta syfte att säkerställa optimala förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Det proaktiva och strategiska beslutet följer av det pågående förberedelsearbete för substanskapsuleringen som startades tidigare i år och som är en del av Fas IIb-programmet. Till följd av detta väntas den första patienten påbörja dosering i den kliniska fas IIb-studien under det första kvartalet 2021.

 • BioStock: Cyxone växlar upp utvecklingstakten

  2020-01-24, 08.53 (CET)

  Bioteknikbolaget Cyxone gick stärkta in i 2020 då bolagets båda läkemedelskandidater, T20K och Rabeximod, uppnå viktiga kliniska delmål förra året. Med hjälp av ett gott utfall för teckningsoptionen av serie 3, kan man nu avancera de två kandidaterna ytterligare och redan under januari har man påbörjat den toxikologistudie med Rabeximod som krävs för att inleda en kommande fas IIb-studie. 

 • Cyxone anlitar Aptuit för kapsulering av fas II-kandidaten Rabeximod

  2019-12-02, 12.04 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har tecknat ett avtal med Aptuit, ett Evotec-bolag, för att utföra kapsuleringen av substansen Rabeximod. Detta är ett viktigt steg i förberedelserna för den planerade fas IIb-studien, i vilken patienter kommer att administreras kapslar med Rabeximod. Således säkras ytterligare ett steg i Rabeximod Fas IIb-programmet.

 • Cyxone tecknar en brittisk kontraktsforskningsorganisation för sex månaders toxikologistudier med Rabeximod

  2019-11-21, 13.40 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har tecknat avtal med en brittisk kontraktforskningsorganisation (CRO) för att genomföra de sex månader långa toxikologiska studierna med Rabeximod som krävs inför Fas IIb-studien. Förberedelserna för toxikologistudierna inleddes omedelbart med en plan för att inleda studierna direkt därefter.

 • Rättelse: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

  2019-11-15, 09.20 (CET)
  Regulatorisk

  Rättelsen avser fel bifogad rapport. Korrekt version är nu bifogad. Sammanfattning av delårsrapport

 • Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

  2019-11-15, 08.56 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

 • Kjell G. Stenberg avgår som VD för Cyxone

  2019-11-13, 17.41 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att hitta en ny VD för att leda företaget in i nästa fas. Kjell G. Stenberg har beslutat att lämna företaget omedelbart. Ola Skanung, CFO, kommer att agera som tillförordnad VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD påbörjas omedelbart.

 • Cyxone meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna TO3 uppgick till 66% – tillförs 62,4 MSEK

  2019-09-25, 08.54 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag positivt utfall av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 3 (TO3). Totalt nyttjades 11 622 863 teckningsoptioner, motsvarande cirka 66 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 11 622 863 aktier till en teckningskurs om 5,37 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Cyxone därmed cirka 62,4 MSEK före emissionskostnader.