Pressmeddelanden

 • Cyxone tillkännager strategisk avsikt att positionera sin läkemedelskandidat T20K i MS som ett profylaktiskt medel

  2019-03-20, 10.01 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att prekliniska rön stödjer positioneringen av dess läkemedelskandidat T20K som ett profylaktiskt medel för behandling av multipel skleros (MS). Detta indikerar att substansen skulle kunna användas för tidig intervention av MS, vilket skulle mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt sett till och med kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling.

 • Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

  2019-02-14, 08.03 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av bokslutskommuniké

 • Cyxone lämnar kommentar till beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

  2019-02-07, 07.56 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har beslutat att ålägga bolaget disciplinpåföljd för överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk. Disciplinnämnden ålägger Cyxone att till börsen betala vite uppgående till SEK 200 000, motsvarande två årsavgifter till följd av överträdelser avseende regelverkets punkter för delgivning av insiderinformation under andra halvåret 2017.

 • Cyxone meddelar att amerikanskt delpatent utfärdats för läkemedelskandidaten T20K i MS

  2019-02-04, 10.19 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att det amerikanska patent- och registreringsverket (USPTO) har utfärdat patentet 10,159,710 B2 – ett delpatent, s.k. divisional patent, relaterat till det redan godkända ’ursprungspatentet’ för läkemedelskandidaten T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS).

 • First Berlin Equity Research publicerar uppdaterad oberoende analys av Cyxone

  2018-12-03, 17.30 (CET)

  Cyxone (publ) meddelade idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin Equity Research har publicerat en uppdaterad oberoende analysrapport av bolaget.

 • Cyxone slutför T20Ks prekliniska program efter positiva resultat i toxikologiska studier

  2018-11-28, 08.41 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ) meddelade idag att det prekliniska programmet för läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS) är slutfört efter att de toxikologiska studierna påvisar ett positivt resultat. Läkemedelskandidaten T20K har nu visats säker för människor att inta och nästa steg är att pröva effekten av T20K i kliniska studier.   

 • Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

  2018-11-21, 08.34 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

 • First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone

  2018-10-31, 08.18 (CET)

  Cyxone (publ) meddelade idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin Equity Research har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.

 • Cyxone tillförs cirka 44,3 MSEK i företrädesemission

  2018-10-26, 08.31 (CEST)
  Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

 • Cyxone väljer första klinik inför fas 1-studie med T20K i MS

  2018-10-23, 08.20 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ) meddelade idag att bolaget valt den klinik som kommer att genomföra läkemedelskandidaten T20Ks första studie i människa. Kliniken som ligger i Västeuropa har under en tid noga utvärderats baserat på en rad avgörande kriterier och kommer behandla de första friska frivilliga patienterna i den kliniska fas 1-studien för T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS). Detta innebär att bolaget ligger väl i fas med de planerade förberedelserna av T20Ks första kliniska studie inför starten av rekrytering av friska frivilliga patienter såväl som genomförandet av det resterande delen av det prekliniska programmet.