Pressmeddelanden

 • Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

  2019-08-28, 08.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av halvårsrapport

 • Cyxone stärker teamet inför fortsatt utveckling av T20K och Rabeximod

  2019-08-23, 12.23 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget utökar teamet med Malin Berthold som projektledare inför nästa steg i utvecklingen av Cyxones kliniska läkemedelsportfölj. Malin kommer primärt att leda och koordinera de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i bolaget. Hon kommer att vara bolagets primära kontakt mot externa nyckelpartners som CROs, toxikologilaboratorier, läkemedelstillverkare, formuleringsexperter, analyslaboratorier samt kommunikationsexperter. Ytterligare ansvar är att regelbundet redovisa projektens utveckling till bolagets ledning.

 • Cyxones T20K visar gynnsam säkerhet och tolerabilitet i First in Human-studie

  2019-08-01, 17.34 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att den kliniska fas I-studien med läkemedelskandidat T20K framgångsrikt uppnådde sitt syfte att bekräfta T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa. Det fanns inga rapporter om allvarliga biverkningar i denna infusionsstudie. T20K, som är under utveckling för behandling av multipel skleros (MS), kommer i nästa steg att förberedas i en oralberedning och därefter genomgå en ytterligare klinisk fas I-studie.

 • Cyxone gör ytterligare framsteg med Rabeximod fas IIb-studie genom att signera CRO EGeen Inc.

  2019-07-19, 08.15 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har signerat ett avtal med EGeen Inc., en klinisk forskningsorganisation (CRO), för att utföra den kommande kliniska fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism i de utvalda östeuropeiska länderna. Cyxone färdigställer nu, tillsammans med flera samarbetspartners, de nödvändiga ansökningarna för tillstånd om att få utföra sin fas IIb multicenterstudie i både Väst- och Östeuropa. Den första ansökan har skickats in och de kvarvarande, upp till åtta, ansökningarna förväntas skickas in under de kommande sex månaderna.

 • Cyxone tillkännager dosering av första frivilliga i T20Ks First in Human-studie

  2019-07-12, 10.09 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att den första manliga friska frivilliga forskningspersonen har mottagit den första dosen i bolagets First in Human, kliniska fas I, studie med läkemedelskandidaten T20K, under utveckling för behandling av multipel skleros (MS). Den kliniska fas I-studien beräknas avslutas under det andra halvåret 2019.

 • Cyxone skickar in den första ansökan om att få inleda klinisk fas IIb-studie med Rabeximod

  2019-07-05, 09.24 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, skickade idag in en ansökan till Central Ethics Committee (CEC) i Polen om tillstånd att starta en klinisk fas IIb-studie med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling för behandling av ledgångsreumatism (RA). Denna första ansökan kommer att efterföljas av en ansökan till myndigheten Competent Authority i Polen under det tredje kvartalet 2019, och därefter, av ansökningar till de relevanta regulatoriska myndigheterna i ytterligare europeiska länder. Rekryteringen av patienter till denna multicenter kliniska fas IIb-studie med Rabeximod i RA förväntas inledas under det första halvåret 2020.

 • First Berlin Equity Research publicerar uppdaterad oberoende analys av Cyxone

  2019-07-01, 17.52 (CEST)

  Cyxone (publ) meddelade idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin Equity Research har publicerat en uppdaterad oberoende analysrapport av bolaget.

 • Cyxone inleder First in Human-studie med T20K för behandling av MS

  2019-06-20, 12.35 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget inleder sin First in Human, fas I, studie med läkemedelskandidaten T20K för behandling av multipel skleros (MS) omedelbart till följd av myndigheternas godkännande. För närvarande ligger fokus på rekryteringen och screeningen av manliga friska frivilliga forskningspersoner till studien.

 • Cyxone presenterar på Mangolds Investerardag i Stockholm

  2019-05-28, 16.25 (CEST)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets VD Kjell G. Stenberg kommer att presentera bolaget på Mangolds Investerardag i Stockholm den 3 juni 2019.

 • Kommuniké från Cyxones årsstämma den 24 maj 2019

  2019-05-24, 12.18 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) avhöll den 24 maj 2019 sin årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.