Pressmeddelanden

 • Cyxone utser Mangold till likviditetsgarant

  2018-06-29, 14.25 (CEST)

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2 juli 2018.

 • Kommuniké från årsstämma den 5 juni 2018 i Cyxone AB (publ)

  2018-06-05, 13.48 (CEST)
  Regulatorisk

  Idag, den 5 juni 2018, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Cyxone slutför förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod

  2018-06-01, 15.31 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att slutföra förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt att emittera ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till OxyPharma AB. Cyxone ingick ett förvärvsavtal med OxyPharma i juni 2017 för läkemedelskandidaten Rabeximod och väljer nu att slutföra transaktionen. Affären har stärkt Cyxones utvecklingsportfölj med en kandidat i klinisk fas II program samt breddat bolagets portfölj inom autoimmuna sjukdomar.

 • Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

  2018-05-16, 08.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

 • Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

  2018-05-04, 08.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 5 juni 2018 kl. 10.00.

 • Cyxone erhåller meddelande om patentgodkännande avseende immunhämmandebehandling med cyklotiden T20K

  2018-04-23, 14.08 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone meddelade idag att det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har utfärdat sin formella avsikt att godkänna bolagets patentansökan avseende bolagets tillämpning av cyklotider som immunhämmande läkemedel. Godkännandet kommer att stärka bolagets patentportfölj och säkerställer skyddet för kandidaten T20K som visat fördelaktig farmakologisk effekt i prekliniska studier mot autoimmuna sjukdomar, så som multipel skleros (MS).

 • Cyxones årstämma framflyttad till den 5 juni 2018

  2018-04-20, 17.28 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone meddelade idag att datumet för bolagets årsstämma ändras till den 5 juni 2018 på grund av intensifiering av arbetet relaterat till finansiering av bolagets läkemedelskandidat Rabeximod.

 • Cyxones årsredovisning 2017-01-01--2017-12-31

  2018-04-10, 13.14 (CEST)
  Regulatorisk

 • Cyxones cyklotider uppmärksammas som potentiellt immunomodulerande läkemedel för autoimmuna sjukdomar

  2018-04-10, 11.36 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone meddelade idag att bolagets immunomodulerande cyklotid läkemedel, T20K, och dess utvecklingspotential har uppmärksammats i den ansedda tidskriften International Journal of Peptide Research and Therapeutics. Den publicerade vetenskapliga artikeln beskriver det naturliga växtproteinet cyklotiders säregna egenskaper och dess demonstrerade potential som ett lovande läkemedel vid immunfarmakologiska tillämpningar, exempelvis som behandling av autoimmuna sjukdomar. 

 • Cyxones cyklotid visar lovande initiala resultat i en pilotstudie i IBD

  2018-03-27, 14.16 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone meddelade idag att första fasen av pilotstudien av deras cyklotid mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har slutförts enligt plan. Studien genomfördes efter en förfrågan från ett läkemedelsbolag som observerat Cyxones forskningsarbete med läkemedelskandidaten T20K mot multipel skleros (MS). Intresse visades över upptäckten att cyklotiden hämmar en nyckelfaktor för inflammatoriska sjukdomar, IL2, och dessutom verkar ansamlas i tarm och mjälte, de organ som anses vara involverat vid IBD. Resultat från studiens första fas visar en positiv effekt på lymfkörtlarna vilket indikerar att cyklotiden reducerar T-cell aktivitet, som anses vara en bidragande faktor till den okontrollerade inflammation som uppstår i IBD.