Pressmeddelanden

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ)

  2018-09-13, 10.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2018 klockan 12:00 på Advokatfirman Delphi, Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 11:30.

 • Cyxone genomför företrädesemission om cirka 49,3 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

  2018-09-13, 08.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Styrelsen i Cyxone AB (publ) (”Cyxone” eller ”Bolaget”) har den 13 september 2018 beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner, så kallade units, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.

 • Cyxone byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

  2018-08-17, 14.19 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser.

 • Cyxones delårsrapport för januari-juni 2018

  2018-08-17, 08.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

 • Cyxone tidigarelägger halvårsrapport till den 17 augusti 2018

  2018-08-15, 10.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av halvårsrapporten för perioden januari-juni 2018.

 • Cyxone avslutar IBD-pilotstudie med cyklotid

  2018-07-10, 10.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi har avslutats. Resultaten från studien bidrar till den ökande bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för detta naturliga växtprotein.

 • Cyxone utser Mangold till likviditetsgarant

  2018-06-29, 14.25 (CEST)

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2 juli 2018.

 • Kommuniké från årsstämma den 5 juni 2018 i Cyxone AB (publ)

  2018-06-05, 13.48 (CEST)
  Regulatorisk

  Idag, den 5 juni 2018, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Cyxone slutför förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod

  2018-06-01, 15.31 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att slutföra förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt att emittera ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till OxyPharma AB. Cyxone ingick ett förvärvsavtal med OxyPharma i juni 2017 för läkemedelskandidaten Rabeximod och väljer nu att slutföra transaktionen. Affären har stärkt Cyxones utvecklingsportfölj med en kandidat i klinisk fas II program samt breddat bolagets portfölj inom autoimmuna sjukdomar.

 • Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

  2018-05-16, 08.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport