Pressmeddelanden

 • Cyxone undersöker ytterligare autoimmuna sjukdomar

  2017-10-11, 15.29 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone kommer i samarbete med det Medicinska Universitetet i Wien genomföra en studie med en cyklotid i etablerad djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom. Studien kommer att starta efter årsskiftet 2017/2018.

 • Angående patentansökningar

  2017-10-06, 15.42 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone har genom licens patentansökningar i olika stadier av utveckling i Europa, Nordamerika och Australien. I USA finns ett godkänt patent och i de övriga områdena är patenten på god väg att bli godkända. I Australien har patentansökan blivit accepterad i juli och bolaget har inkommit med en sista version och betalt avgiften för godkännande.

 • Cyxones teckningsoption av serie TO 2 nyttjades till cirka 98,7 %

  2017-10-05, 13.05 (CEST)
  Regulatorisk

  Teckningsperioden för TO 2 avslutades den 29 september 2017 och under denna period nyttjades 2 467 119 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 98,7 %. Cyxone tillförs därmed cirka 12,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

 • Kompletterande information: Cyxone ska undersöka möjligheterna för snabbare marknadsgodkännande

  2017-10-03, 12.14 (CEST)
  Regulatorisk

  Med anledning av den intervju som gjordes med Cyxones VD av BioStock/Monocl torsdagen den 28 september vill bolaget klargöra referenserna till möjligheterna att likställa två fas 2-studier med en fas 3-studie.

 • Förtydligande med anledning av artikel i Biostock

  2017-10-02, 17.37 (CEST)
  Regulatorisk

 • Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 2

  2017-09-18, 13.59 (CEST)

  Genom de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2016 kan aktier tecknas under perioden 18 september - 29 september 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 2 som inte avyttras senast den 27 september 2017 eller utnyttjas senast den 29 september 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Cyxone 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

 • Cyxone Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

  2017-08-30, 08.50 (CEST)
  Regulatorisk

 • Angående värderingsarbetet med T20K och Rabeximod

  2017-06-29, 11.45 (CEST)

  Med hänvisnings till det Nyhetsbrev som publicerades på Cyxones hemsida den 28 juni (se nedan) vill vi på detta sätt kommunicera innehållet till alla med intresse i Cyxone AB och dess projekt.

 • Cyxone undertecknar förvärvsavtal av läkemedelskandidat i fas 2

  2017-06-14, 09.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone meddelar att bolaget undertecknat ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Transaktionen har utformats på ett sätt som minimerar påverkan av Cyxones kassaflöde genom att motparten erbjuds en miljon niohundra sextontusen trehundra sjuttiotvå aktier (1 916 372 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 12,5 %) samt royaltyrättigheter om tio procent (10%) på framtida nettointäkter kopplade till Rabeximod. Cyxone kommer att kalla till extra bolagsstämma för att söka ägarnas godkännande för en riktad nyemission som möjliggör att genomföra förvärvet och en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism.

 • Cyxone ingår ett samarbete med University of Queensland i Australien

  2017-06-07, 16.17 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB och University of Queensland inleder samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones utvecklingssubstans T20K i MS modellen.