Pressmeddelanden

 • Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

  2020-02-14, 08.31 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av bokslutskommuniké

 • Cyxone beställer mer Rabeximod substans och bekräftar tidsplanen för Fas IIb-programmet

  2020-01-29, 09.50 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att en beställning av mer Rabeximod-substans kommer att läggas tidigare än väntat med främsta syfte att säkerställa optimala förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Det proaktiva och strategiska beslutet följer av det pågående förberedelsearbete för substanskapsuleringen som startades tidigare i år och som är en del av Fas IIb-programmet. Till följd av detta väntas den första patienten påbörja dosering i den kliniska fas IIb-studien under det första kvartalet 2021.

 • Cyxone tecknar en brittisk kontraktsforskningsorganisation för sex månaders toxikologistudier med Rabeximod

  2019-11-21, 13.40 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har tecknat avtal med en brittisk kontraktforskningsorganisation (CRO) för att genomföra de sex månader långa toxikologiska studierna med Rabeximod som krävs inför Fas IIb-studien. Förberedelserna för toxikologistudierna inleddes omedelbart med en plan för att inleda studierna direkt därefter.

 • Rättelse: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

  2019-11-15, 09.20 (CET)
  Regulatorisk

  Rättelsen avser fel bifogad rapport. Korrekt version är nu bifogad. Sammanfattning av delårsrapport

 • Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

  2019-11-15, 08.56 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

 • Kjell G. Stenberg avgår som VD för Cyxone

  2019-11-13, 17.41 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att hitta en ny VD för att leda företaget in i nästa fas. Kjell G. Stenberg har beslutat att lämna företaget omedelbart. Ola Skanung, CFO, kommer att agera som tillförordnad VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD påbörjas omedelbart.

 • Cyxone meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna TO3 uppgick till 66% – tillförs 62,4 MSEK

  2019-09-25, 08.54 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag positivt utfall av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 3 (TO3). Totalt nyttjades 11 622 863 teckningsoptioner, motsvarande cirka 66 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 11 622 863 aktier till en teckningskurs om 5,37 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Cyxone därmed cirka 62,4 MSEK före emissionskostnader.

 • Cyxone informerar om sista dagen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3

  2019-09-17, 11.51 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar att imorgon, onsdagen den 18 september 2019, är den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjandet av Cyxones teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO3). Vissa förvaltare kan behöva tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för inlösen av TO3 kan infalla tidigare. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast onsdagen den 18 september 2019 kommer att förfalla värdelösa.

 • Cyxone undersöker särläkemedelsklassificering för Rabeximod

  2019-09-04, 14.45 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att undersöka möjligheterna för särläkemedelsklassificering av läkemedelskandidaten Rabeximod. Särläkemedelsstatus, även kallat orphan drug designation (ODD), skulle innebära att läkemedelskandidaten får en stärkt position under lagen om särläkemedelsskydd, samt råder under särskilda regulatoriska regelverk utformade för att främja utveckling och korta ned tid till marknad. Detta är en del av det kontinuerliga arbetet för att stärka kontrollpositionen av bolagets egna tillgångar.

 • Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 3 i Cyxone har fastställts till 5,37 SEK

  2019-08-30, 18.42 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar (”Cyxone” eller ”Bolaget”), genomförde under tredje kvartalet 2018 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. De som tecknade units under teckningsperioden 8-23 oktober 2018 erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad unit i företrädesemissionen (”Teckningsoption”). Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoptionen motsvarar en rabatt om 25 procent av den volymviktade snittkursen under perioden 19 augusti till och med den 30 augusti 2019. Snittkursen under mätperioden uppgick till 7,16 SEK och således är teckningskursen fastställd till 5,37 SEK.