Vår historia

Cyxones bakgrund

Cyxone grundades år 2015 för att vidareutveckla den cyklotidteknologi som förvärvats av investeringsfonden Accequa AB från det medicinska universitetet i Wien, Österrike, och universitetskliniken Freiburg, Tyskland. Bolagets mål är att utveckla bättre läkemedelsprodukter som avsevärt kan förbättra livskvalitén för patienter med svåra autoimmuna sjukdomar som multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Cyxones utvecklingsportfölj består av flera läkemedelskandidater, varav den ena i klinisk fas II-program och den andra som har genomgått en klinisk fas I-infusionsstudie. Bolagets strategi fortsätter att utvecklas för att maximera möjligheterna inom autoimmuna sjukdomar med den existerande portföljen och är potentiellt öppen för in-licensering av andra passande substanser.

Cyklotider

Den första dokumenterade observationen av farmaceutisk effekt av en cyklotid var av den norska läkaren Lorents Gran år 1960 i Kongo, Afrika, men det tros ha figurerat i traditionell medicin mycket längre än så. Gran konstaterade att afrikanska kvinnor använde ett läkemedelsté gjort på växtbladen från oldenlandia affinis för att framkalla och underlätta förlossningsarbetet.

Cyklotider anses vara en ideal "mall" för att utveckla nya läkemedel eftersom de kännetecknas av god oral tillgänglighet, utmärkt biologisk stabilitet och för det stora antalet nya strukturer som kan skapas. Cyklotider har potential att bli en ny klass av mycket specifika läkemedel med låg toxicitet för flera immunrelaterade sjukdomar och cancer. Cyklotider kan ändras, samtidigt som den grundläggande cyklotidstrukturen behålls, för att ta fram nya substanser med intressanta farmaceutiska egenskaper för utvalda sjukdomar. Detta ger en stor möjlighet för Cyxone att bygga en diversifierad produktportfölj över tid.

Sjukdomar som kan behandlas genom cyklotidläkemedel innefattar allvarliga autoimmuna sjukdomar såsom ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA) och multipel skleros (MS) samt olika cancerformer och organavstötning.

Genomtänkt portföljstrategi – Förvärvet av Rabeximod

Cyxone grundades med en långsiktig vision om att etablera sig som ett kliniskt bolag inom autoimmuna sjukdomar med en portfölj i världsklass. Den riskminimerande strategin säkerställer inte bara en kontinuerlig utveckling av bolagets värde utan stärker även förhandlingsmöjligheterna med potentiella partners. Arbetet nådde kulmen i juni 2017, då Cyxone ingick ett förvärvsavtal med OxyPharma för läkemedelskandidaten Rabeximod i klinisk fas II mot ledgångsreumatism. Överenskommelsen var att bolaget själva kunde bestämma när transaktionen och betalningen skulle slutföras, vilket Cyxone gjorde i juni 2018. Rabeximod tillhör en ny molekylklass som har uppvisat en statistiskt signifikant terapeutisk effekt i en placebokontrollerad fas II-studie inom ledgångsreumatism som omfattade mer än 200 patienter. Förvärvet av kandidaten innebar en stor organisatorisk förändring av bolaget som gick från ett pre-kliniskt bolag till ett bolag i klinisk utvecklingsfas med ett flertal kandidater inom autoimmuna sjukdomar. Förvärvet av Rabeximod innebar därför en av de hittills viktigaste milstolparna för Cyxone sedan bolaget grundades.

Läs mer om Rabeximod och det kliniska fas IIb-program som är planerat här

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar innefattar många allvarliga kroniska sjukdomar där det fortfarande saknas botemedel. Sjukdomarna kännetecknas av att immunsystemet plötsligt angriper friska och harmlösa vävnader i kroppen, och de bakomliggande faktorerna tros vara en kombination av genetik samt yttre faktorer från miljön. Dock har forskare ännu inte identifierat hur och varför autoimmuna sjukdomar uppstår. De senaste åren har forskare noterat en globalt ökande trend i antalet drabbade personer, vilket styrker hypotesen att yttre faktorer såsom västerländska matvanor, ökade föroreningar och högre stressnivåer kan trigga en autoimmun sjukdom.1 Dagens läkemedel kan minska sjukdomssymptom men är ofta förknippade med allvarliga biverkningar som begränsar långtidsanvändning. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva läkemedel med mindre allvarliga och färre biverkningar, och i bästa fall förebygga utvecklingen av autoimmuna sjukdomar, för att kunna ge de som är drabbade en bättre livskvalité.

  1. Lerner, A. et al. The World Incidence and Prevalence of Autoimmune Diseases is Increasing. International Journal of Celiac Disease2015;3(4):151-55.