Rabeximod för ledgångsreumatism

Rabeximod – Huvudkandidat för ledgångsreumatism

Rabeximod är Cyxones läkemedelskandidat inom den allvarliga autoimmuna sjukdomen ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Det är en oral läkemedelskandidat för patienter med måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism, som tidigare behandlats med metotrexat utan tillräckligt bra respons. Rabeximods effekt är baserad på att dämpa differentiering av monocyter till proinflammatoriska makrofager, samtidigt som det inte påverkar de antiinflammatoriska makrofagerna. Tidigare klinisk fas II-data i ledgångsreumatism har visat en gynnsam säkerhetsprofil, bekräftad optimal dos och preliminär terapeutisk effekt.

År 2017 ingick Cyxone i ett förvärvsavtal med OxyPharma för läkemedelskandidaten Rabeximod i klinisk fas II mot ledgångsreumatism. Överenskommelsen var att bolaget själva kunde bestämma när transaktionen och betalningen skulle slutföras, vilket Cyxone gjorde i juni 2018.

Cyxone avser att positionera Rabeximod där det kan skapa mest värde för de som drabbats av ledgångsreumatism. Genom att potentiellt fördröja användningen av biologiska läkemedel som hittills har visat sig ha starka biverkningar, har de som är drabbade av sjukdomen möjlighet till en högre livskvalité under längre tid.

På sikt är det möjligt att bolaget ansöker om att även indikeras inom mildare former av ledgångsreumatism, i kombination med andra steroider och behandling av mycket sjuka patienter som har sällsynta sjukdomar t.ex. juvenil idiopatisk artrit eller är äldre, eftersom biverkningsprofilen är god.

Om ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism, även kallat reumatoid artrit (RA), är en autoimmun sjukdom som orsakar kronisk inflammation i lederna. Som i alla autoimmuna sjukdomar innebär det att immunförsvaret angriper kroppens egna vävnad, och i ledgångsreumatism attackeras först vävnaden runt ledkapseln. Ledgångsreumatism varierar från person till person men det vanligaste är att lederna svullnar, blir ömma och det gör ont att röra sig. Inflammationen gör även lederna stela, och sjukdomen kan vara mer aktiv vissa perioder vilket innebär svårare besvär som trötthet, feber, stelhet och värk. Dessa aktiva perioder kan vara i några år varefter sjukdomen lugnar ner sig och stannar upp, men den kan också bli mer intensiv och förvärras med åren. Över tid är det vanligt att inflammationen även skadar olika delar i och kring leden, vilket försämrar rörligheten och leden kan ibland orsaka obalans så att fingrarna pekar snett till exempel. Ledgångsreumatism kan idag inte botas, så målet med behandling är att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Kliniska behov

Trots den stora framgången med biologiska DMARDs (sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel) är ledgångsreumatism fortfarande en marknad med enorma ouppfyllda kliniska behov. Inget av de marknadsförda läkemedlen som idag är tillgängliga är botemedel, och precis som med alla andra autoimmuna sjukdomar vet forskare ännu inte exakt hur och varför de uppstår. Idag ses reumatologer ständigt utmana sjukdomen med nya behandlingar och kombinationer för att hjälpa patienterna, där antalet drabbade dessutom ökar. De läkemedel som finns idag är dyra, förknippade med allvarliga biverkningar och måste ofta följas upp i klinik. Tyvärr är det även en hög andel patienter som inte lyckas uppnå en bra behandlingsrespons med primärbehandlingen (1st line) metotrexat, varav en så hög andel som 59% av patienterna som använder läkemedlet misslyckas.1 Dessutom behandlas ledgångsreumatism mestadels efter primärbehandlingen med injicerbara läkemedel, med undantag för det oralt administrerade läkemedlet Xeljanz som har en black box-varning, vilket är den amerikanska läkemedelsmyndighetens indikering på att läkemedlet bär en betydande risk för allvarliga och möjligen livshotande biverkningar.2

Marknadstrender

Marknaden för ledgångsreumatism värderades till 16,9 miljarder US-dollar år 20162 och förväntas nästan dubbla sin storlek till år 2025 med ett prognostiserat värde på 30,4 miljarder dollar och en CAGR på 4,6%,3 som är en procentuell uppskattning på den takt som investeringar skulle ha vuxit om de växte i jämn takt. De främsta drivkrafterna för försäljningstillväxten motsvarar införandet av nya biologiska läkemedel, ökningen av kliniska kandidater och den äldre befolkningens tillväxt. Vidare har ledgångsreumatism stora marknadsmöjligheter då storsäljande blockbuster-läkemedel förlorar sina patentskydd och det finns en allmänt stor investeringsvilja.

Marknadspotential

Totalt 4,4 miljoner patienter uppskattas vara drabbade av ledgångsreumatism år 2017 endast i USA, EUs fem största länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, och Storbritannien) och Japan. Av dessa lider 3,3 miljoner patienter av måttlig till svår ledgångsreumatism.4 Behandling och diagnos av sjukdomen utförs huvudsakligen av reumatologer där cirka 93-97% av alla svårare fall behandlas med läkemedel varav ungefär 800 000 av dessa patienter behandlas med metotrexat. Av dessa fall misslyckas cirka 59% av patienterna med metotrexat och måste prova andra behandlingsalternativ.1

Cyxones Rabeximod är en oral s.k. first-in-class kandidat, vilket betyder att den har en helt ny och unik typ av verkningsmekanism som kan komma att helt förändra den existerande marknaden samt avsevärt förbättra livskvalitén för de som drabbas då biverkningarna är betydligt färre och mindre allvarliga. Genom att tillämpa marknadsmodellering med ett konservativt pris-scenario per år förväntas marknadsvärdet på Rabeximod överstiga 2 miljarder US-dollar per år.5

  1. Hazlewood, G.S. et al. Methotrexate monotherapy and methotrexate combination therapy with traditional and biologic disease modifying antirheumatic drugs for rheumatoid arthritis: abridged Cochrane systematic review and network meta-analysis. BMJ 2016;353:i7777
  2. Datamonitor Healthcare. Disease Coverage: Rheumatoid Arthritis. Datamonitor Healthcare 2017:DMKC5394
  3. Grand View Research. Rheumatoid Arthritis Drugs/Therapeutics Market Size Analysis Report. 2018-2025. Grand View Research 2018:GVR-2-68038-313-3
  4. Datamonitor Healthcare. Epidemiology: Rheumatoid Arthritis. Datamonitor Healthcare 2016:2015-35
  5. Beräkningar utifrån Datamonitor Healthcare. Epidemiology: Rheumatoid Arthritis. Datamonitor Healthcare 2016:2015-35, Datamonitor Healthcare. Disease Coverage: Rheumatoid Arthritis. Datamonitor Healthcare 2017:DMKC5394 & Hazlewood, G. S. et al. Methotrexate Monotherapy and Methotrexate Combination Therapy with Traditional and Biologic Disease Modifying Antirheumatic Drugs for Rheumatoid Arthritis: Abridged Cochrane Systematic Review and Network Meta-Analysis. BMJ. 2016:353:i7777