Rabeximod

Rabeximod

Cyxone utvecklar rabeximod, som för närvarande är i klinisk Fas 2-utveckling, en ny läkemedelskandidat för behandling av reumatoid artrit (RA).

Det finns inget botemedel mot RA. Behandling av patienter med RA syftar till att kontrollera smärta och inflammation och i slutändan är målet remission eller åtminstone låg sjukdomsaktivitet – ”treat-to-target-principen”. RA-patienter kommer behöva behandling resten av livet, där så få biverkningar och läkemedelsinteraktioner som möjligt eftersträvas.

Även om det finns flera alternativ, uppnår endast ett fåtal patienter långsiktig klinisk respons trots justering av behandling. För närvarande består de tillgängliga behandlingarna av sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs); metotrexat, biologiska läkemedel (antikroppsläkemedel) och målinriktade syntetiska läkemedel (JAK-hämmare).

Rabeximod har en unik verkningsmekanism jämfört med de idag marknadsförda RA-läkemedlen och läkemedel under utveckling. Rabeximod riktar sig selektivt mot RA via inflammatoriska celler, makrofager, centrala i den inflammatoriska processen som ger vävnadsdestruktion och kliniska symtom vid RA.

 

 

Rabeximod möter det medicinska behovet av nya behandlingsalternativ för reumatoid artrit genom att vara tillgängligt för behandling i både tidiga och senare stadier av sjukdomen, kombinerat med oral administrering och en fördelaktig säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Det är kostnadseffektivt och kommer att positioneras som ett behandlingsalternativ för en patientgrupp som svarar otillräckligt på första linjens behandlingsregim, metotrexat.

Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Rabeximod

Rabeximods fördelar och status:

  • Effekt – initial terapeutisk effekt, baserad på ett unikt verkningssätt, observerat i den kliniska Fas 2a-studien (NCT00525213)
  • Säkerhet – fördelaktig säkerhetsprofil bekräftad i de kliniska Fas 1 (2005-003879-20) och Fas 2a (NCT00525213) studierna.
  • Enkel att använda – bekväm oral administrering en gång om dagen.
  • Status – Rabeximod kommer närmast att genomgå en fas 2 proof-of-concept-studie för att studeras i patienter som har partiellt eller inget svar på läkemedelsklassen TNFα-hämmare

Kontakta oss

Cyxone välkomnar förfrågningar angående vår pipeline och licensieringsmöjligheter inom reumatoid artrit.