Aktieemission

Aktieemission

Teckningsperiod 2-18 september 2019

Anmälningssedel TO3

Teckningsperiod 8-23 oktober 2018

Prospekt

Teaser

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Teckningsperiod 18 – 29 september 2017

Informationsbroschyr

Prospekt

Teckningsanmälan

Teckningsperiod 30 januari – 10 februari 2017

Informationsbroschyr

Teckningsanmälan

Teckningsperiod 13-29 april 2016

Emissionsfolder

Prospekt

Anmälningssedel