Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar

Utvecklingsarbetet på Cyxone och den forskning som utförs av forskare som bolaget samarbetar med genererar löpande nya patentmöjligheter för företaget, och vi utvärderar regelbundet dessa möjligheter.

För att öka Rabeximods kommersiella potential och dess attraktionskraft för potentiella partners arbetar vi för att säkerställa att dess exklusivitetsperiod på marknaden utökas. Ett antal ytterligare patentansökningar har nyligen lämnats in, och vi kommer att fortsätta att undersöka fler alternativ för att ytterligare utöka vår plattform med avseende på immateriella rättigheter.

Patent för Rabeximod

PatentnamnGeografiskt områdeUtgångsdatum
Alkyl substituted
indoloquinoxalines
USA, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Sverige, Indien, Kina, Mexiko, Japan2028 USA
2025 EU och andra regioner
Patent 2-5 (applied for)TBD2041

Patent för T20K

PatentnamnGeografiskt områdeUtgångsdatum
Cyklotider som immunhämmande medel*USA, Europa, Kanada, Australien2032

* Patentet ägs av det medicinska universitet i Wien