Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar

Utvecklingsarbetet på Cyxone och den forskning som utförs av forskare som bolaget samarbetar med genererar löpande nya patentmöjligheter för företaget, och vi utvärderar regelbundet dessa möjligheter.

För att öka rabeximods kommersiella potential och dess attraktionskraft för potentiella partners har vi arbetat för att säkerställa att dess exklusivitetsperiod på marknaden utökas. Ett antal ytterligare patentansökningar har nyligen lämnats in, och vi kommer att fortsätta att undersöka fler alternativ för att ytterligare utöka och stärka vår plattform med avseende på immateriella rättigheter.

Rabeximod

PatentnamnGeografiskt områdeStatusUtgångsdatum
Alkyl substituted
indoloquinoxalines
USA, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Sverige, Indien, Kina, Mexiko, JapanGodkänd2025 EU/row
2028 USA
New medical use USA, EUNationell fas2041
Rabeximod in treatment of RAUSA, EU, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, KanadaNationell fas2041
New oral formulation USA, EU, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, KanadaNationell fas2041
Large scale process USA, EU, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Kanada, IndienNationell fas2041
Salt forms of rabeximodUSAGodkänd2042

T20K

PatentnamnGeografiskt områdeStatusUtgångsdatum
Cyclotides as immunosuppressive agents Patent*USA, EU, Kanada, AustralienGodkänd2032 EU/row/USA + PE
Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for MS therapy*Kanada, Kina, EU, Japan, Sydkorea, USANationell fas2041

* Patentet samägs av det Medicinska Universitetet i Wien samt Freiburgs universitet, där Cyxone AB innehar en exklusiv fullt betald licens