Vetenskapligt Råd

Vetenskapligt Råd

Cyxone har knutit till sig seniora vetenskapliga experter för att ge råd och stöd i utvecklingsarbetet med läkemedelsprojekten. Alla medlemmar i det vetenskapliga rådet är erkända experter inom sina respektive områden. De bidrar med viktig erfarenhet från både den vetenskapliga och industriella sfären.

Christian Gruber

Ordförande för vetenskapligt råd

Christian Gruber är ledare för en forskargrupp och docent vid medicinska universitetet i Wien (Österrike). Christian Gruber studerade biokemi vid universitetet i Tübingen (Tyskland) och molekylär bioteknik vid Queensland University of Technology (Australien), och disputerade i molekylär biovetenskap vid The University of Queensland. För sina insatser fick han flera vetenskapliga priser, t.ex. 2013 Heribert Konzett Award of the Austrian Pharmacological Society, 2014 Young Investigator Silver Award of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology, och 2014 Dr. Willmar Schwabe Award of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Forskningen som hans team fokuserar på är att studera biologiska funktionen och farmakologiska verkningsmekanismen hos naturbaserade peptider som isolerats från växter och ryggradslösa djur (t.ex. peptidhormoner, neuropeptider och peptidtoxiner), och utveckling av nya peptidläkemedel. Han är medlem i European Peptide Societys vetenskapliga utskott och invald medlem i ”Max-Bergmann-Kreis”.

Maarten Kraan

Maarten Kraan är läkare och legitimerad reumatolog samt har disputerat i immunologi vid Leidens universitet i Nederländerna. Under sin akademiska karriär arbetade han på Leidens universitet och som docent på Amsterdams universitet. Han har haft ett flertal ledande roller inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling och Regulatory Affairs på ett flertal läkemedelsbolag i både Europa och USA. Maarten är CMO på AM Pharma, sitter i styrelsen för Toleranzia AB och Vicore AB, och på Vicore leder han även det vetenskapliga rådet.

Rikard Holmdahl

Rikard Holmdahl har lång gedigen erfarenhet och expertkunskap inom immunologi och autoimmuna sjukdomar. Professor Holmdahl är en av Sveriges främsta forskare inom immunologi som bidragit med mycket värdefullt kunnande kring de mekanismer som ligger bakom kroniska inflammatoriska sjukdomar som multipel skleros och ledgångsreumatism. Han har genom åren uppmärksammats med en rad prestigefulla vetenskapliga priser för sin banbrytande forskning. Professor Holmdahl är medlem av kungliga vetenskapsakademin (KVA) och har även utgjort en del av Nobelkommittén mellan 2014 och 2021. Sedan 2008 har Holmdahl lett ett världsledande team med forskare inom inflammationssjukdomar vid Karolinska Institutet (KI), och har varit en av de tongivande forskarna som ligger bakom upptäckten av Cyxones läkemedelskandidat rabeximod.