Om oss

Om Cyxone

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus.

På Cyxone adresserar vi det medicinska behovet från ett nytt perspektiv. Företagets vision är att utveckla behandlingsformer som märkbart förbättrar livskvaliteten för patienter, baserat på den senaste kunskapen om sjukdomsmekanismen. Våra läkemedel är utformade inte bara för att vara effektiva, men även för att de ska bli lättare för patienterna att använda än befintliga behandlingar, ge färre och mildare biverkningar samt lämpa sig för långtidsbehandlingar. Genom att uppnå detta erbjuder vi patienterna möjligheten att ta kontroll över sjukdomen, och därmed sina liv.

Cyxone grundades 2015 och aktien handlas sedan 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Företaget har för närvarande tre unika projekt i klinisk fas, som alla utvecklas mot viktiga och värdeskapande milstolpar.

I utvecklingsportföljen ingår Rabeximod, som befinner sig i klinisk Fas 2 för behandling av patienter med reumatoid artrit (RA). Cyxone förbereder även en Fas 2-studie för att undersöka effekten av Rabeximod i patienter med Covid-19 för att förhindra utveckling av akut andnödssyndrom (ARDS) – ett livshotande tillstånd som kan leda till döden. Företaget utvecklar också T20K som en ny behandling för multipel skleros (MS), baserat på positiva prekliniska resultat och en framgångsrik men begränsad Fas 1-studie i infusionsform. Ytterligare prekliniska studier behöver utföras eftersom Cyxone inte avser att utveckla infusion som administreringsform.

Företaget är väl positionerat för att bli en viktig aktör inom området sjukdomar för immunsystemet, och har som målsättning att genom innovativa produkter förbättra patienternas livskvalitet, sänka sjukvårdskostnaderna och samtidigt skapa värde för aktieägarna.