Om oss

Om Cyxone

Cyxone AB är ett bioteknikföretag i klinisk fas, specialiserat på utveckling av nya behandlingar mot autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Vår pipeline inkluderar rabeximod, för närvarande i klinisk Fas 2-utveckling för behandling av reumatoid artrit och T20K, som i nuläget är i tidig klinisk utveckling för behandling av multipel skleros.

Cyxone är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016 under benämningen CYXO.

Dagens behandlingsalternativ för reumatoid artrit och multipel skleros har kommit långt, men det finns alltjämt ett behov att skapa säkrare och bättre läkemedel som ger ökad livskvalitet för patienten.

Rabeximod möter det medicinska behovet av nya behandlingsalternativ för reumatoid artrit genom att vara tillgängligt för behandling i både tidiga och senare stadier av sjukdomen, kombinerat med oral administrering, och en fördelaktig säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Det är kostnadseffektivt och kommer att positioneras som ett behandlingsalternativ för en patientgrupp som svarar otillräckligt på första linjens behandlingsregim, metotrexat

T20K är en cyklotid som har sitt ursprung från växtriket och har uppvisat övertygande immunmodulerande egenskaper som påverkar T-cellers svar. I en preklinisk modell av multipel skleros (EAE-modell) har T20K visats signifikant fördröja uppkomsten samt graden av kliniska symtom genom att modulera T-celler. Detta är en potentiellt sjukdomsförebyggande mekanism och T20K skulle i så fall effektivt kunna bromsa sjukdomsförloppet i MS.

Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Experienced Team, Board & Advisors
Broad Mechanistic Potential
Multi-Billion Dollar Markets
Differentiated Pipeline, Two 1st in Class Assets
Founded 2016, HQ in Malmö, Sweden

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros