Reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Patienter med reumatoid artrit (RA) lider av symtom såsom svullna leder, svår smärta och stelhet, feber och trötthet, med allvarliga negativa konsekvenser för deras livskvalitet.

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, systemisk, inflammatorisk, autoimmun sjukdom som innefattaren inflammation i synovialmembranet (ett tunt cellmembran i ledkapseln).

 

 

RA drabbar mer än 20 miljoner människor globalt, där mer än tre av fyra drabbade är kvinnor (World Health Organisation, The Global Burden of Disease Report, 2004; American College of Rheumatology; The Arthritis Foundation).

RA-patienter lider av försvagande symtom såsom svullna leder, svår smärta, stelhet, feber och trötthet som avsevärt minskar deras livskvalitet. Utmärkande för RA är den irreversibla nedbrytningen av ledvävnad som immunförsvaret ger, främst via inflammatoriska makrofager.Aktiv RA orsakar inte bara ledskador, funktionsnedsättning, minskad livskvalitet och socioekonomisk försämring, utan ger också upphov till hjärt-kärlsjukdomar och andra samsjukligheter. Om det lämnas obehandlat ger det inflammerade synovialmembranet oåterkallelig brosk-/benförstörelse och leddeformitet, som i sin tur leder till nedsatt fysisk funktion och oförmåga att utföra dagliga sysslor och arbeta.

För närvarande finns det inget botemedel mot RA och de läkemedel som används för att kontrollera sjukdomen har flera brister, såsom dålig respons eller ingen respons hos många patienter, allvarliga och negativa biverkningar samt injicerbara administreringsformer som ofta kräver sjukhusbesök. Vårdgivare söker också nya terapier som ger bättre resultat för specifika subpopulationer på grund av den heterogena karaktären av RA. Det finns fortfarande ett stort medicinskt behov av nya orala terapier med nya verkningsmekanismer för att ge reumatologer verkliga alternativ till nuvarande terapier.

För ytterligare information: