Terapiområden

Autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar

Immunsystemet har en komplex uppsättning mekanismer för att skydda kroppen mot främmande ämnen, såsom virus, bakterier och tumörceller, samtidigt som friska vävnader skyddas. Men under vissa omständigheter kan immunförsvaret orsaka skada istället för att skydda.

Ett antal välkända immunrelaterade sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA), multipel skleros (MS), systemisk lupus erythematosus (SLE), typ 1-diabetes, Crohns sjukdom, psoriasis och psoriasisartrit är kategoriserade längs en skala som sträcker sig från autoimmun sjukdom till autoinflammatorisk sjukdom. Medan en sjukdom som psoriasisartrit är mer av en autoinflammatorisk sjukdom, har reumatoid artrit och multipel skleros ett mer tydligt autoimmunt inslag.

Många av dessa sjukdomar ordineras liknande behandlingar, som vanligtvis behandlar inflammationen. Ändå svarar mer väldefinierade autoimmuna eller autoinflammatoriska tillstånd på mer selektiva terapier riktade mot autoantikroppsbildande B-celler respektive pro-inflammatoriska effektormolekyler såsom interleukin-1.

I de mer komplexa multifaktoriella sjukdomarna, som t ex RA där flera olika enkla genmutationer har visat sig ge ökad risk att utveckla sjukdomen, utforskas en rad olika behandlingsmetoder.

För mer utförlig information se Autoimmune Association