Livsförändrande behandlingar mot sjukdomar i immunsystemet

Läs mer

Cyxone – ett innovativt bioteknikbolag i klinisk fas

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för reumatoid artrit och multipel skleros såväl som behandlingar för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Cyxone har med sina tre unika utvecklingsprogram möjlighet att förbättra situationen för patienter och hälso- och sjukvårdssystemet såväl som att skapa värde för sina aktieägare.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Covid-19 (Rabeximod)

Hämmar frisättningen av multipla cytokiner utan att dämpa immunsystemet i stort

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer

VD Tara Heitner kommenterar

Vi ser fram emot ett produktivt år fyllt av fortsatta framsteg i ett ökat tempo. Ett intensivt arbete pågår tillsammans med kliniker i covid-19-studien för att säkerställa en snabb patientrekrytering och en framgångsrik studie. Vår plan för att utveckla Rabeximod som en ny behandling av ledgångsreumatism är snart färdigställd, och vi kommer inom kort att initiera förberedande aktiviteter inför start av en klinisk studie senare i år. Jag kommer att göra mitt yttersta för att säkerställa Cyxones möjligheter till fortsatta framsteg under det kommande året, med målsättningen att förse patienter med bättre behandlingar och samtidigt skapa värde för våra aktieägare.

Läs mer