Träffa Cyxone på BIOEurope 25-28 oktober 2021 – ett digitalt evenemang för globala partneringmöten inom life science.

Läs mer

Se Tara Heitners presentation från Vator Securities Healthcare Summit den 7 oktober

Läs mer

Cyxones VD Tara Heitner presenterar på Aktiespararnas Kvinnokvällen, ett event för kvinnliga investerare, journalister och analytiker, den 19 oktober kl 14.00-14.30

Läs mer

Cyxone – ett innovativt bioteknikbolag i klinisk fas

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för reumatoid artrit och multipel skleros såväl som behandlingar för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Cyxone har med sina tre unika utvecklingsprogram möjlighet att förbättra situationen för patienter och hälso- och sjukvårdssystemet såväl som att skapa värde för sina aktieägare.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Covid-19 (Rabeximod)

Hämmar frisättningen av multipla cytokiner utan att dämpa immunsystemet i stort

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer

VD Tara Heitner kommenterar

”Steg för steg strävar vi mot att bli ett företag som är riggat att hantera flera läkemedelsutvecklingsprogram parallellt som kan resultera i unika lösningar för patienter. Tillsammans med våra forskningskollegor och strategiska partners runt om i världen står vi redo att utnyttja den fulla potentialen i vår innovativa pipeline.”

Läs mer