Möt vår VD på BIO International Convention 10-11 & 14-18 juni 2021

Läs mer

Cyxones VD Tara Heitner ger en uppdatering av våra senaste framsteg på BioStock Life Science Summit 26-27 maj

Läs mer

Se Taras presentation från Redeye Investor Forum 29 april

Läs mer

Cyxone – ett innovativt bioteknikbolag i klinisk fas

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för reumatoid artrit och multipel skleros såväl som behandlingar för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Cyxone har med sina tre unika utvecklingsprogram möjlighet att förbättra situationen för patienter och hälso- och sjukvårdssystemet såväl som att skapa värde för sina aktieägare.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Covid-19 (Rabeximod)

Hämmar frisättningen av multipla cytokiner utan att dämpa immunsystemet i stort

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer

VD Tara Heitner kommenterar

I en framtid där covid-19-pandemin förhoppningsvis ligger bakom oss kommer det fortfarande att finnas ett behov av effektiva läkemedel för patienter som drabbas av akuta andningsbesvär till följd av andra infektioner, såsom säsongsinfluensa.

Läs mer