Livsförändrande behandlingar mot sjukdomar i immunsystemet

Läs mer

Cyxone – ett innovativt bioteknikbolag i klinisk fas

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för reumatoid artrit och multipel skleros såväl som behandlingar för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Cyxone har med sina tre unika utvecklingsprogram möjlighet att förbättra situationen för patienter och hälso- och sjukvårdssystemet såväl som att skapa värde för sina aktieägare.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Covid-19 (Rabeximod)

Hämmar frisättningen av multipla cytokiner utan att dämpa immunsystemet i stort

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer

VD Tara Heitner kommenterar

Vi har på kort tid lyckats utvidga vår projektportfölj, lämnat in nya patentansökningar för vårt längst framskridna projekt Rabeximod i syfte att potentiellt förlänga dess marknadsexklusivitet, säkrat ytterligare finansiering och förstärkt vårt team. Detta ger oss en betydligt starkare plattform för det fortsatta arbetet med att förbättra behandlingen av svåra sjukdomstillstånd och därigenom skapa värde för våra aktieägare. Vi ser nu fram emot att genomföra covid-19-studien, optimera utvecklingsplanen för Rabeximod inom området ledgångsreumatism och fortsatt optimera T20Ks väg mot klinisk fas.

Läs mer