Träffa Cyxone på Biotech Showcase 10-12 januari 2022 – en investerarkonferens för innovatörer inom life science.

Läs mer

Se Tara Heitners presentation från Aktieportföljen den 24 november 2021.

Läs mer

Cyxone deltar på LSX World Congress, ett partneringevent för ledare inom Life Science, 8-9 februari 2022

Läs mer

Cyxone – ett innovativt bioteknikbolag i klinisk fas

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för reumatoid artrit och multipel skleros såväl som behandlingar för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Cyxone har med sina tre unika utvecklingsprogram möjlighet att förbättra situationen för patienter och hälso- och sjukvårdssystemet såväl som att skapa värde för sina aktieägare.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Covid-19 (Rabeximod)

Hämmar frisättningen av multipla cytokiner utan att dämpa immunsystemet i stort

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer

VD Tara Heitner kommenterar

”Sammantaget står vi inför en lång rad viktiga händelser i en närtid, där varje steg har potential att ta oss närmare vårt mål att förse miljontals patienter som lider av funktionsnedsättande sjukdomar med bättre terapier.”

Läs mer