Träffa Cyxone på BIO International Convention 13-16 juni 2022

Läs mer

Följ VD Tara Heitners presentation på BioStock Life Science Summit den 8 juni kl 13.40

Läs mer

Möt Cyxone på EULAR den 1-4 juni i Köpenhamn

Läs mer

Cyxone – ett innovativt bioteknikbolag i klinisk fas

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för reumatoid artrit och multipel skleros. Cyxone har med sina unika utvecklingsprogram möjlighet att förbättra situationen för patienter och hälso- och sjukvårdssystemet såväl som att skapa värde för sina aktieägare.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer

VD Tara Heitner kommenterar

”Jag är positiv och förväntansfull inför det kommande året och strategin som gör det möjligt för oss att driva vårt ledande utvecklingsprogram framåt. Implementeringen av den optimerade strategin som bolaget har tagit fram kommer att hjälpa oss att genomföra en framgångsrik klinisk studie.”

Läs mer