Möt vår VD på LSX Nordic 6-17 september 2021

Läs mer

Se Taras presentation från Redeye Growth Day 2 juni

Läs mer

Läs intervjun med VD Tara Heitner och COO Malin Berthold om hur Cyxone inledde studien med Rabeximod för covid-19

Läs mer

Cyxone – ett innovativt bioteknikbolag i klinisk fas

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för reumatoid artrit och multipel skleros såväl som behandlingar för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Cyxone har med sina tre unika utvecklingsprogram möjlighet att förbättra situationen för patienter och hälso- och sjukvårdssystemet såväl som att skapa värde för sina aktieägare.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Covid-19 (Rabeximod)

Hämmar frisättningen av multipla cytokiner utan att dämpa immunsystemet i stort

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer

VD Tara Heitner kommenterar

”Trots dessa utmaningar har vårt team gjort ett fantastiskt jobb med att driva covid-19-studien framåt och hitta lösningar för att mildra dessa utmanande förhållanden på ett professionellt sätt.”

Läs mer