Livsförändrande behandlingar för autoimmuna sjukdomar

Läs mer

BioStock Investor Meeting 2023

Läs mer

BioStock artikel: Cyxones vd om patent och investeringsklimat

Läs mer

Om Cyxone

Cyxone utvecklar nya innovativa terapier för behandling av reumatoid artrit och multipel skleros. Vi har som mål att med våra läkemedel ge ökad livskvalitet för patienter som är i behov av ett mer effektivt, smidigt och säkert behandlingsalternativ.

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer
Vårt mål är att förse patienter som lider av autoimmuna sjukdomar med bättre behandlingar

Prenumerera på pressmeddelanden