Välkommen till Cyxone!

Cyxone utvecklar nya läkemedel för att förbättra livskvalitén för patienter drabbade av autoimmuna sjukdomar

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar.

Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolagets utvecklingsportfölj består av Rabeximod i kliniskt fas II-program för ledgångsreumatism och T20K som har genomgått en klinisk fas I-infusionsstudie för MS.

Evenemang

Cyxone deltar i BIOEurope

Startdatum: 26 oktober 2020 - Slutdatum: 28 oktober 2020

Cyxone deltar i konferensen BIOEurope i München, Tyskland, 26-28 oktober 2020.