Ledning

Ledning

Cyxones ledningsgrupp består av erfarna experter med gedigen kunskap inom läkemedelsutveckling, affärsutveckling och finansiering i innovativa bioteknikbolag.

Tara Heitner

VD

Född 1969. VD sedan 2020.

Erfarenhet

Tara Heitner har mer än 20 års erfarenhet som VD, affärsutvecklingschef och forskare i biotech och läkemedelsindustrin. 2014 startade Tara Heitner sin egen konsultfirma, Heitner Biopharm Consultation, som fokuserar på rådgivning till små biotechbolag och start-ups inom strategi, affärsutveckling och finansiering. Tara Heitner är medgrundare till ett antal start-ups som knoppats av från universitet, såsom Lunds universitet och Århus universitet i Danmark. Tara har slutit ett flertal partnering-avtal och varit framgångsrik i att få finansiering till flera bolag. Hon är disputerad kemist från McGill University i Kanada och har en MBA från DTU i Danmark.

Pågående uppdrag

  • Styrelsemedlem i Abarceo Pharma

Innehav (per den 4 mars 2021)

Tara Heitner äger 33 660 aktier i Cyxone.

Ola Skanung

CFO

Född 1964. CFO sedan 2015.

Erfarenhet

Har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Pågående uppdrag

  • VD och styrelseledamot i Ledningsresurs SYD AB
  • CFO i Aptahem AB
  • Styrelseledamot i XO Sweden Wines & Spirits AB
  • Likvidator i Ideonfonden AB

Innehav (per den 3 december 2020)

Ola Skanung äger 28 700 aktier i Cyxone.

Carl-Magnus Högerkorp

COO

Född 1970. COO sedan 2021.

Erfarenhet

Carl-Magnus har en doktorsexamen i immunologi från Lunds universitet och har även en MBA från EFL/Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har lång och bred erfarenhet från läkemedels- och biotech-sektorn, både internationellt och nationellt. Under sin karriär har Carl-Magnus bland annat arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektiösa sjukdomar, immunonkologi, regenerativ medicin, inflammation och autoimmuna sjukdomar. Han har även haft ledande roller inom flera bolag, såsom VD för Edvince, Canimguide Therapeutics och ImModulate Pharma och som forskningschef på Xintela, då han även var med och noterade bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

Innehav (per den 3 juni 2021)

Inget innehav

Kontakt

Rhea Rodeo

Administratör/VD-assistent

Rhea har många års erfarenhet som HR-assistent, sekreterare, administratör och projektadministratör. Innan hon började på Cyxone arbetade hon på några stora internationella företag i Sverige, bl a Westinghouse och IKEA. På Cyxone är Rhea ansvarig för den övergripande administrationen och assisterar VD och Ekonomichef.

E-post: admin@cyxone.com
Telefon: +46 708 88 21 72