Ledning

Kjell Stenberg

VD

Född 1952. VD sedan 2024.

Erfarenhet

Kjell Stenberg har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Under 25 år hade Kjell olika ledande roller i AstraZenecas FoU samt var global licenschef inom området neurologi. De senaste 24 åren har Kjell medgrundat och lett biotechbolag som Combio A/S, ACQ Med AB, BioMS Medical Corp., Accequa AB, Aptahem AB, Cyxone AB och Pepdura AB. Utöver dessa har han också verkat i styrelser i biotechbolag som Galecto Biotech AB, Novation Pharmaceuticals Inc, Notify Therapeutics A/S, PCI Biotech Holding ASA. Kjell har även fungerat som partner i investeringsfonden Medwell Capital Corp. i Kanada och som finansiell rådgivare i Nodes Advisors i Schweiz.

Han har också under lång tid varit medlem av den oberoende utvärderingsgruppen för Eurostars.

BioMS Medical belönades med utmärkelsen “License Deal of the Year” av Scrips organisation för partnerskapsavtal med Eli Lilly för läkemedelskandidaten “dirucotide” mot MS.

Innehav

Kjell Stenberg äger 5 127 076 aktier i Cyxone via ABBMO Holding AB

Malin Lindskog

CFO

Född 1992. CFO sedan 2023.

Erfarenhet

Malin har läst ekonomikandidat-programmet vid Lunds universitet med inriktning på företagsjuridik samt organisation och ledarskap. Hon har flera års erfarenhet som controller och office manager i publika bioteknikbolag, däribland Gabather AB.

Innehav

Inget innehav

Kontakt

Rhea Rodeo

VD-assistent/Office Manager

Rhea har många års erfarenhet som HR-assistent, sekreterare, administratör och projektadministratör. Innan hon började på Cyxone arbetade hon på några stora internationella företag i Sverige, bl a Westinghouse och IKEA. På Cyxone är Rhea ansvarig för den övergripande administrationen och assisterar VD och Ekonomichef.

E-post: admin@cyxone.com
Telefon: +46 708 88 21 72