Ledning

Ledning

Cyxones ledningsgrupp består av erfarna experter med gedigen kunskap inom läkemedelsutveckling, affärsutveckling och finansiering i innovativa bioteknikbolag.

Tara Heitner

VD

Född 1969. VD sedan 2020.

Erfarenhet

Tara Heitner har mer än 20 års erfarenhet som VD, affärsutvecklingschef och forskare i biotech och läkemedelsindustrin. 2014 startade Tara Heitner sin egen konsultfirma, Heitner Biopharm Consultation, som fokuserar på rådgivning till små biotechbolag och start-ups inom strategi, affärsutveckling och finansiering. Tara Heitner är medgrundare till ett antal start-ups som knoppats av från universitet, såsom Lunds universitet och Århus universitet i Danmark. Tara har slutit ett flertal partnering-avtal och varit framgångsrik i att få finansiering till flera bolag. Hon är disputerad kemist från McGill University i Kanada och har en MBA från DTU i Danmark.

Pågående uppdrag

  • Styrelsemedlem i Nordic Pharmaceutical Licensing Group
  • Styrelsemedlem i Bainan Biotech
  • VD på deltid i ISD Immunotech

Innehav (per den 4 mars 2021)

Tara Heitner äger 33 660 aktier i Cyxone.

Ola Skanung

CFO

Född 1964. CFO sedan 2015.

Erfarenhet

Har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Pågående uppdrag

  • VD och styrelseledamot i Ledningsresurs SYD AB
  • CFO i Aptahem AB
  • Styrelseledamot i XO Sweden Wines & Spirits AB
  • Likvidator i Ideonfonden AB

Innehav (per den 3 december 2020)

Ola Skanung äger 28 700 aktier i Cyxone.

Malin Berthold

COO

Född 1963. COO sedan 2020.

Erfarenhet

Malin Berthold har mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin i olika ledande roller som expert och chef. På Biovitrum AB ledde hon framgångsrikt ett stort samarbetsprojekt inom tidig läkemedelsutveckling, och var chef för biologigrupperingar inom senare delen av preklinisk utveckling med mål att nå klinisk prövningsfas. Hon har grundat och varit seniorkonsult i ett företag med fyra anställda som hjälpte små och medelstora life science-företag med projektledning och vetenskapliga utvärderingar. Närmast kommer Malin från en roll som senior vetenskaplig rådgivare vid marknadsavdelningen på ThermoFisher Scientific, där hon ansvarade för vetenskapliga och medicinska belägg, klinisk studiestrategi och relationer med medicinska experter inom allergi och astma.

Innehav (per den 3 december 2020)

Malin Berthold äger 13 500 aktier i Cyxone.

Kontakt

Rhea Rodeo

Administratör/VD-assistent

Rhea har många års erfarenhet som HR-assistent, sekreterare, administratör och projektadministratör. Innan hon började på Cyxone arbetade hon på några stora internationella företag i Sverige, bl a Westinghouse och IKEA. På Cyxone är Rhea ansvarig för den övergripande administrationen och assisterar VD och Ekonomichef.

E-post: admin@cyxone.com
Telefon: +46 708 88 21 72