Ledning

Carl-Magnus Högerkorp

VD

Född 1970. VD sedan 2022.

Erfarenhet

Carl-Magnus har en doktorsexamen i immunologi från Lunds universitet och har även en MBA från EFL/Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har lång och bred erfarenhet från läkemedels- och biotech-sektorn, både internationellt och nationellt. Under sin karriär har Carl-Magnus bland annat arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektiösa sjukdomar, immunonkologi, regenerativ medicin, inflammation och autoimmuna sjukdomar. Han har även haft ledande roller inom flera bolag, såsom VD för Edvince, Canimguide Therapeutics och ImModulate Pharma och som forskningschef på Xintela, då han även var med och noterade bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

Innehav

Carl-Magnus Högerkorp äger 181 673 aktier i Cyxone

Malin Lindskog

CFO

Född 1992. CFO sedan 2023.

Erfarenhet

Malin har läst ekonomikandidat-programmet vid Lunds universitet med inriktning på företagsjuridik samt organisation och ledarskap. Hon har flera års erfarenhet som controller och office manager i publika bioteknikbolag, däribland Gabather AB.

Innehav

Inget innehav

Erika Samuelsson

CDO

Född 1976. CDO sedan 2022.

Erfarenhet

Erika Samuelsson har en doktorsexamen i Immunologi från Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet från Life Science-fältet. Erika har innehaft seniora roller på Alligator Bioscience AB, Idogen AB och nu senast på Immunovia AB. Hon har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling där hon har ansvarat för studier inom både sena och tidiga utvecklingsstadier. Hon har även stor erfarenhet av affärsutveckling, alliance management samt strategisk kommunikation i börsnoterade bolag.

Innehav

Inget innehav

Kontakt

Rhea Rodeo

VD-assistent/Office Manager

Rhea har många års erfarenhet som HR-assistent, sekreterare, administratör och projektadministratör. Innan hon började på Cyxone arbetade hon på några stora internationella företag i Sverige, bl a Westinghouse och IKEA. På Cyxone är Rhea ansvarig för den övergripande administrationen och assisterar VD och Ekonomichef.

E-post: admin@cyxone.com
Telefon: +46 708 88 21 72