Investerare

Investerare

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar i användarvänliga administreringsformer för sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus.

Cyxone är väl positionerat med tre unika projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa studier är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners efter kliniska Fas 2-prövningar.

Cyxones koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.

Ladda ner Cyxones Väsentliga Redovisningsprinciper som PDF

IR-kontakt
Tara Heitner, VD
tara.heitner@cyxone.com

Senaste pressmeddelandet

Finansiell kalender

Tyst period kvartal 2, 2021

Start date: 28 July 2021

End date: 27 August 2021

Halvårsrapporten 2021 publiceras den 27 augusti och den tysta perioden börjar den 28 juli 2021.

Halvårsrapport 2021

Date: 27 August 2021

Tyst period kvartal 3, 2021

Start date: 13 October 2021

End date: 12 November 2021

Delårsrapporten för tredje kvartalen 2021 publiceras den 12 november 2021 och den tysta perioden börjar den 13 oktober 2021.