Investerare

Investerare

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar i användarvänliga administreringsformer för sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros.

Cyxone är väl positionerat med tre unika projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa studier är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners efter kliniska Fas 2-prövningar.

Cyxones koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.

Ladda ner Cyxones Väsentliga Redovisningsprinciper som PDF

IR-kontakt
Carl-Magnus Högerkorp, VD
carl.hogerkorp@cyxone.com

Senaste pressmeddelandet

  • Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone AB

    March 31, 2023 15:35 (CEST)
    Regulatory

    Aktieägarna i Cyxone AB, org. nr 559020-5471 (”Cyxone”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 april 2023 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Hyllie Boulevard 34 i Malmö.

    Läs mer

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022

Date: 27 April 2023