Investerare

Investerare

Cyxone AB är ett bioteknikföretag i klinisk fas, specialiserat på utveckling av nya behandlingar mot autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Vår pipeline inkluderar rabeximod, för närvarande i klinisk Fas 2-utveckling för behandling av reumatoid artrit och T20K, som i nuläget är i tidig klinisk utveckling för behandling av multipel skleros.

Cyxones affärsmodell är att licensera ut projekt efter genomförda kliniska Fas 2-prövningar.

Cyxones koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.

Ladda ner Cyxones Väsentliga Redovisningsprinciper som PDF

IR-kontakt
Kjell Stenberg, VD
kjell.g.stenberg@cyxone.com