Investerare

Investerare

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar i användarvänliga administreringsformer för sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros.

Cyxone är väl positionerat med tre unika projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa studier är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners efter kliniska Fas 2-prövningar.

Cyxones koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.

Ladda ner Cyxones Väsentliga Redovisningsprinciper som PDF

IR-kontakt
Carl-Magnus Högerkorp, tf VD
carl.hogerkorp@cyxone.com

Senaste pressmeddelandet

  • Cyxone ansöker om att få inleda klinisk fas 2b-studie i Polen och Georgien

    July 14, 2022 11:11 (CEST)

    Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har nu lämnat in ansökningar till läkemedelsmyndigheten (Office for Registration of Medicinal Products, Medical devices and Biocides) och den centrala etiska kommittén i Polen samt till lokala etiska kommittéer i Georgien om tillstånd att starta en klinisk fas 2b-studie med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling som en behandling av reumatoid artrit (RA).

    Läs mer

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 2, 2022

Date: 24 August 2022

Delårsrapport kvartal 3, 2022

Date: 27 October 2022

Bokslutskommuniké 2022

Date: 17 February 2023