Investerare

Investerare

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar i användarvänliga administreringsformer för sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus.

Cyxone är väl positionerat med tre unika projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa studier är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners efter kliniska Fas 2-prövningar.

Cyxones koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.

Ladda ner Cyxones Väsentliga Redovisningsprinciper som PDF

IR-kontakt
Tara Heitner, VD
tara.heitner@cyxone.com

Senaste pressmeddelandet

  • Cyxone meddelar byte av Certified Adviser till FNCA

    November 30, 2021 14:15 (CET)
    Regulatory

    Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471 (“Bolaget”), meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB (”FNCA”) avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 december 2021. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

    Läs mer

Finansiell kalender

Tyst period kvartal 4, 2021

Start date: 12 January 2022

End date: 11 February 2022

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 11 februari 2022 och den tysta perioden börjar den 12 januari 2022.

Bokslutskommuniké 2021

Date: 11 February 2022