Investerare

Investerare

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar i användarvänliga administreringsformer för sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus.

Cyxone är väl positionerat med tre unika projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa studier är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners efter kliniska Fas 2-prövningar.

IR-kontakt
Tara Heitner, VD
tara.heitner@cyxone.com

Senaste pressmeddelandet

Finansiell kalender

Tyst period kvartal 4, 2020

Start date: 13 January 2021

End date: 12 February 2021

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 12 februari 2021 och den tysta perioden börjar den 13 januari 2021.

Bokslutskommuniké 2020

Date: 12 February 2021

Årsredovisning 2020 publiceras på hemsidan

Date: 9 April 2021