Investerare

Investerare

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar i användarvänliga administreringsformer för sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus.

Cyxone är väl positionerat med tre unika projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa studier är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners efter kliniska Fas 2-prövningar.

Cyxones koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU.

Ladda ner Cyxones Väsentliga Redovisningsprinciper som PDF

IR-kontakt
Tara Heitner, VD
tara.heitner@cyxone.com

Senaste pressmeddelandet

Finansiell kalender

Tyst period kvartal 1, 2021

Start date: 13 April 2021

End date: 12 May 2021

Delårsrapporten för första kvartalen 2021 publiceras den 12 maj 2021, och den tysta perioden börjar den 13 april 2021.

Delårsrapport kvartal 1, 2021

Date: 12 May 2021

Årsstämma 2021

Date: 3 June 2021