Aktieinformation

Aktieinformation

Cyxone är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 7 juni 2016.

Kortnamn: CYXO
ISIN-kod: SE0007815428
Utestående aktier: 215 926 036
Aktiekapital: 8 637 041 SEK

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5216
SE-102 45 Stockholm
Visiting address: Nybrogatan 34

Aktien

First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.