Finansiell kalender

Finansiell kalender

2023

HändelseDatum
Årsredovisning 202227 april 2023
Delårsrapport kvartal 1, 202312 maj 2023
Årsstämma 202330 maj 2023
Delårsrapport kvartal 2, 202330 augusti 2023
Delårsrapport kvartal 3, 202327 oktober 2023
Bokslutskommuniké 202323 februari 2024

2022

HändelseDatum
Årsredovisning 202113 april 2022
Delårsrapport kvartal 1, 202212 maj 2022
Årsstämma 202216 maj 2022
Delårsrapport kvartal 2, 202224 augusti 2022
Delårsrapport kvartal 3, 202227 oktober 2022
Bokslutskommuniké 202217 februari 2023