Finansiell kalender

Finansiell kalender

Tyst period kvartal 2, 2021

Start date: 28 July 2021

End date: 27 August 2021

Halvårsrapporten 2021 publiceras den 27 augusti och den tysta perioden börjar den 28 juli 2021.

Halvårsrapport 2021

Date: 27 August 2021

Tyst period kvartal 3, 2021

Start date: 13 October 2021

End date: 12 November 2021

Delårsrapporten för tredje kvartalen 2021 publiceras den 12 november 2021 och den tysta perioden börjar den 13 oktober 2021.

Delårsrapport kvartal 3, 2021

Date: 12 November 2021

Tyst period kvartal 4, 2021

Start date: 12 January 2022

End date: 11 February 2022

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 11 februari 2022 och den tysta perioden börjar den 12 januari 2022.

Bokslutskommuniké 2021

Date: 11 February 2022