Finansiell kalender

Finansiell kalender

Tyst period kvartal 4, 2021

Start date: 12 January 2022

End date: 11 February 2022

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 11 februari 2022 och den tysta perioden börjar den 12 januari 2022.

Bokslutskommuniké 2021

Date: 11 February 2022