Finansiell kalender

Finansiell kalender

Tyst period kvartal 4, 2020

Start date: 13 January 2021

End date: 12 February 2021

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 12 februari 2021 och den tysta perioden börjar den 13 januari 2021.

Bokslutskommuniké 2020

Date: 12 February 2021