Pipeline

Våra projekt

Under det senaste årtiondet har behandlingen av immunologiska sjukdomar förbättrats avsevärt. Nuvarande läkemedel har dock flera brister, såsom biverkningar, administreringsformer som ofta kräver sjukhusbesök och svag eller utebliven effekt hos vissa patienter. Cyxone jobbar för att möta behovet av effektiva, väl tolererade och lättanvända läkemedel mot autoimmuna sjukdomar, som kan modifiera eller förhindra sjukdomsprogression i ett tidigt skede.

 

Projektstatus

Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer