Pipeline

Pipeline

För det mesta är immunsystemet din bästa vän. Komplexa processer och interaktioner reglerar kroppens försvar mot virus, bakterier och tumörer. Immunsystemet kan dock av misstag börja attackera friska celler och vävnader. Sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros är exempel på sådana störningar i immunsystemet.

Under det senaste årtiondet har behandlingen av immunologiska sjukdomar förbättrats avsevärt. Nuvarande läkemedel har dock flera brister, såsom allvarliga biverkningar, administreringsformer som ofta kräver sjukhusbesök och har dålig eller övergående effekt hos vissa patienter.

Mot denna bakgrund finns ett behov av effektiva läkemedel som är lätta att använda och som tolereras väl, men främst av preparat som i ett tidigt skede kan förebygga eller bromsa sjukdomarnas utveckling. Cyxone har som ambition att utveckla sådana behandlingar i de tre programmen inom reumatoid artrit, viralt orsakade respiratoriska sjukdomstillstånd (såsom covid-19) och multipel skleros.

Projektstatus

Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Reumatoid artrit
Multipel skleros

Våra läkemedelsprojekt

Reumatoid artrit (Rabeximod)

En unik verkningsmekanism kombinerat med en användarvänlig oral administreringsform och en gynnsam tolerabilitetsprofil.

Läs mer

Multipel skleros (T20K)

Verkar för att stoppa eller fördröja progressionen av multipel skleros

Läs mer