Cyxone i media

Cyxone i media

BioStock artikel: Erika Samuelsson ny CDO på Cyxone

sep 22, 2022

BioStock publicerade den 22 september 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. I början av hösten tillkännagav First North-bolaget Cyxone att man rekryterat Erika Samuelsson till ny Chief Development Officer med ansvar för kliniska och...

Läs mer

BioStock artikel: Cyxone ser fram emot studiestart

sep 1, 2022

BioStock publicerade den 31 augusti 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Biofarmabolaget Cyxone har full fokus på den kommande fas IIb-studien med kandidaten Rabeximod i reumatoid artrit. I bolagets nyligen publicerade delårsrapport beskriver tf...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone kommenterar vetenskaplig T20K-artikel

aug 19, 2022

BioStock publicerade den 19 augusti 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. I veckan publicerade den vetenskapliga tidskriften Biomedicine & Pharmacotherapy en artikel rörande T20K, Cyxones läkemedelskandidat inom multipel skleros. Bakom artikeln står Christian Gruber...

Läs mer

BioStock-artikel: Ny IR-kraft på Cyxone

jul 7, 2022

BioStock publicerade den 7 juli 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. I juni meddelade bioteknikbolaget Cyxone att man byter ledning – Carl-Magnus Högerkorp klev upp från sin roll som Chief Operating Officer och axlade...

Läs mer

BioStock-artikel: Ny ledning i Cyxone

jun 22, 2022

BioStock publicerade den 22 juni 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Styrelsen i Malmöbaserade Cyxone meddelade nyligen att de byter ledning i bolaget. Carl-Magnus Högerkorp, Chief Operating Officer, träder in som tillförordnad vd istället...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone fokuserar på RA-programmet

maj 20, 2022

BioStock publicerade den 20 maj 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. First North-noterade Cyxone publicerade nyligen sin Q1-rapport, en period under vilken bolaget genomförde en företrädesemission om 61 Mkr och avancerade bolagets läkemedelskandidater Rabeximod...

Läs mer

BioStock-artikel: RA-patienter i stort behov av nya behandlingsalternativ

maj 6, 2022

BioStock publicerade den 5 maj 2022 en artikel om det stora behovet av nya behandlingsalternativ för RA-patienter. Efter FDAs säkerhetsvarningar ser man ett skifte bort från JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit. Förändringarna på marknaden, och det kvarstående behovet...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone om framstegen i T20K-projektet

feb 7, 2022

BioStock publicerade den 7 februari 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Bioteknikbolaget Cyxone tillkännagav nyligen nästa steg i T20K-projektet, deras läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Bolaget har tecknat avtal med en välrenommerad europeisk...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone satsar mot fas IIb med emission

jan 11, 2022

BioStock publicerade den 11 januari 2022 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Trots en rad existerande terapier mot reumatoid artrit finns ett stort behov av nya, säkra och lätthanterliga behandlingar av sjukdomen. Malmöbaserade Cyxone utvecklar...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxones CRO-avtal visar att fas IIb-studien i RA går framåt enligt plan

dec 20, 2021

BioStock publicerade den 20 december 2021 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. I förberedelserna inför den kommande fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism har bioteknikbolaget Cyxone ingått ett s.k. Early Operations Agreement med en internationellt...

Läs mer