BioStock artikel: Cyxones vd om patent och investeringsklimat

maj 23, 2023

BioStock publicerade den 23 Maj 2023 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet.

Bioteknikbolaget Cyxone erhöll nyligen patentgodkännande från den amerikanska patentmyndigheten. Beskedet gällde saltformer för substansen Rabeximod, Cyxones läkemedelskandidat inom reumatoid artrit. Bolagets aktie har hittills i år stigit med över 30 procent. BioStock kontaktade vd Carl-Magnus Högerkorp för en kommentar om patentnyheten och det rådande investeringsklimatet.

Det råder ingen hemlighet att noterade bioteknikaktier har haft en besvärlig period under lång tid. Många bolag har förlorat merparten av sitt marknadsvärde under 2022. Den negativa utvecklingen har fortsatt under 2023, även om det finns spår av ljusning i sektorn.

Återhämtning i aktiekursen
En av ljuspunkterna hittills i år är Malmöbaserade Cyxone, som utvecklar nya behandlingar för autoimmuna sjukdomar. Bolaget har för närvarande två kandidater i pipeline, Rabeximod för behandling av reumatoid artrit (RA) och T20K för behandling av multipel skleros.

Hittills i år har aktien stigit med 38 procent – fortfarande en bit från marknadsvärdet som rådde vid ingången av 2022 – men trots det en signifikant återhämtning.

USA-patent stärker värdet
Anledningen till den stigande aktiekursen är att Cyxone närmar sig fas IIb-studier med Rabeximod. Bolaget har inför studiestarten prickat av en rad aktiviteter,

Bolaget har fått godkänt för att starta studien i Polen, Ungern och Georgien. Just nu väntar Cyxone på resultat från en preklinisk studie som amerikanska FDA rekommenderade bolaget att genomföra.

Ytterligare en faktor bakom kursuppgången är de patent kring Rabeximod som nu har blivit godkända. USA-patentet som skyddar saltformer av Rabeximod gäller till 2042.

Avancemang med T20K
Med T20K håller Cyxone på att ta fram en optimerad tillverkningsprocess för substansen. Bolaget samarbetar här med ett europeiskt tillverkningsbolag för en mer förenklad och skalbar process. Samtidigt sker mer långsiktigt processutveckling hos en forskargrupp i Australien. I mars meddelade forskargruppen framsteg med en växtbaserad metod som avsevärt kan förenkla tillverkningsprocessen. Den nya metoden kan bli betydelsefull i uppskalningen av tillverkningen av T20K.

Rapport för Q1
Nyligen lämnade Cyxone även sin rapport för första kvartalet 2023. Bolaget redovisar en rörelseförlust om 5,9 Mkr och ett operativt kassaflöde om -4,9 Mkr. Kassabehållningen vid kvartalets slut uppgick till kr 22,4 Mkr.

Carl-Magnus Högerkorp kommenterar
BioStock fångade vd Carl-Magnus Högerkorp för en kommentar kring rapporten och de senaste nyheterna.

Carl-Magnus, vad betyder patentgodkännandet för Cyxone?
– Patentet i USA är mycket viktigt för rabeximods framtida kommersialisering. Det ger skydd för substansen och dess användning i den indikation vi verkar. Samtidigt stärker det tilltron till bolaget och stärker både vår position och vår värdering.

– Patentet har en giltighetstid som sträcker sig till slutet av 2042 , och det är rätt unikt att kunna ha så lång patenttid kvar för ett projekt som kommit så långt i utveckling.

Vad är status för er fas II-studie med Rabeximod?
– Vår fas II-studie APPRAIS har under det senaste året genomgått de förberedelser som behövs för att starta studien. Alla studiecenter har godkänts, läkemedel har tillverkats, förpackats och etiketterats, ansökningar till myndigheter och etiska kommittéer har genomförts, och godkännanden har erhållits från Polen, Ungern och Georgien.

– Allt i linje med vad vi avsåg att göra då vi tog in finansiering i början av 2022. Dessvärre har omvärldsfaktorer gjort att vi ännu väntar på att komma igång med studien.

Ett av årets största förvärv i bioteknik-sektorn var Mercks förvärv av Prometheus Biosciences värt 10,8 miljarder USD. Vad har den här affären för bäring på Cyxone?
– Affären mellan Merck/MSD och Prometheus Biosciences är mycket intressant och visar på ett skifte mot immunologi igen. Focus för M&As de senaste åren har varit onkologi, som fortsatt kommer dominera, men där det nu ser ut som ett förnyat intresse för immunologi.

– PwC spår att det under 2023 kommer att ske en ökad andel deals framför allt inom detta terapiområde. Immunologi-sektorn är intressant eftersom det erbjuder möjligheter där det för närvarande inte finns lika många aktörer som det gör inom t. ex. onkologi.

Avslutningsvis, Cyxones aktiekurs har återhämtat sig en del under året – hur upplever du investeringsklimatet nu jämfört med ett halvår tillbaka?
– Cyxones kurs har utvecklats i positiv riktning, vilket är välkommet för bolaget och skapar ett bra momentum för oss inför de aktiviteter vi ska ge oss i kast med.

– Jag tycker att det ser mer och mer hoppfullt ut – mer optimism på marknaden – även om vi har en bra bit kvar.

– Dock kommer omvärldhändelserna alltid att lägga lite sordin på riskviljan men vi hoppas att en mer aktiv M&A aktivitet från de stora läkemedelsbolagen kan inspirera och göra att man på nytt ser potentialen i life science.

– Vi har ju under våren trots allt sett en del ”success cases” som visar på att vi lyckas göra bra saker inom denna sektor i Sverige.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Läs hela artikeln på biostock.se