Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Årsstämma 2020

Cyxones årsstämma äger rum den 4 juni 2020 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Stämmoprotokoll
VD-presentation
Kallelse
Fullmakt för anställda vid Fredersen
Fullmakt