Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Cyxones årsstämma äger rum den 4 juni 2020 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

Stämmoprotokoll
Stämmokommuniké
VD-presentation
Kallelse
Fullmakt för anställda vid Fredersen
Fullmakt

Cyxones årsstämma äger rum den 24 maj 2019 kl 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö.

Stämmokommuniké
Kallelse
Fullmaktformulär
Förslag ny bolagsordning

Cyxones årsstämma äger rum på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 5 juni 2018 kl. 10.00.

Kommuniké från årsstämman
Kallelse
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämman ägde rum på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Emissionsbemyndigande