Ägare

Ägare

Största ägare

Ägarförteckning per den 30 september 2023.
Källa: Euroclear

ÄgareAndel av röster och kapital (%)
Avanza Pension6,97
Ivar Nordqvist3,34
Göran Ofsén2,21
Oxypharma AB1,95
Fornio AB*1,82
Mikeoo Holding AB1,82
Nordnet Pensionsförsäkring AB1,57
ABBMO Holding AB1,64
Christian Pettersson1,42
Paul Bech Hjortbol1,04
Övriga76,22
Totalt100,00

* Bert Junno äger 100% av aktierna i Fornio AB. Junno äger vidare 400 000 aktier privat i Cyxone AB.