Ägare

Ägare

Största ägare

Ägarförteckning per den 31 mars 2023.
Källa: Euroclear

ÄgareAndel av röster och kapital (%)
Avanza Pension7,24
Ivar Nordqvist3,34
Göran Ofsén2,44
Oxypharma AB1,95
Fornio AB*1,82
Mikeoo Holding AB**1,82
Nordnet Pensionsförsäkring AB1,68
ABBMO Holding AB1,64
Christian Pettersson1,39
C & Son Invest AB1,02
Övriga75,66
Totalt100,00

* Bert Junno äger 100% av aktierna i Fornio AB. Junno äger vidare 400 000 aktier privat i Cyxone AB.

** Mikael Lindstam äger 100% av aktierna i Mikeoo Holding AB. Lindstam äger vidare 62 500 aktier privat i Cyxone AB.