Styrelse

Styrelse

Medlemmar av Cyxones styrelse har bred erfarenhet av att leda akademisk forskning till publika utvecklingsbolag samt stor kompetens inom förhandlingar av licens- och samarbetsavtal och erfarenhet av kapitalförskaffning.

Bert Junno

Styrelseordförande

Född 1966. Styrelseordförande sedan 2015. Teknisk doktor och civilingenjör teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet

Bert Junno har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB.

Pågående uppdrag

 • Styrelseordförande i CombiGene AB (publ)
 • Styrelseordförande i Aptahem AB (publ)
 • Styrelseledamot i Accequa AB
 • Styrelseledamot i Accequa GmbH

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i Gabather AB (publ)
 • Styrelseledamot i Gabather Finans AB
 • VD Gabather AB (publ)
 • Medlem i Advisory Board för Patent- och registreringsverket

Innehav (per den 30 september 2021)

Bert Junno äger 400 000 aktier i Cyxone. Junno äger vidare 1 788 732 aktier i Cyxone via Fornio AB.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende

Theresa Comiskey Olsen

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2016. Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law.

Erfarenhet

Theresa Comiskey Olsen är advokat (USA) och delägare i advokatfirman Nova i Oslo. Innan hon började på Nova var Comiskey Olsen sedan 2016 delägare i advokatfirman Langseth efter att ha startat sin egen praktik med inriktning på juridiska transaktioner inom Life Science och Biotech-området. Comiskey Olsen var fram till 2008, då hon startade sin egen praktik, chefsjurist på Nycomed, som senare blev uppköpta av Takeda. Hon fortsätter att utöka sin verksamhet på Nova med inriktning på juridiska transaktioner inom Life Science och Biotech-området.

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS
 • Styrelseledamot i Jotunfjell AS
 • Styrelseledamot i Aptahem AB
 • Styrelseledamot i Farma Investment AS
 • Ägare och partner i Advokatfirmaet Nova DA

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA
 • Styrelseledamot i Calpro AS
 • Styrelseledamot i Nordic Nanovector ASA
 • Styrelseledamot i Serodus ASA
 • Styrelseledamot i Biovotec AS
 • Ägare och partner i Langseth Advokatfirma DA
 • Styrelseordförande i MyLifeProducts AS

Innehav (per den 14 april 2020)

Theresa Comiskey Olsen äger 100 000 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Saad Gilani

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015. Kandidatexamen i elektroteknik från Rutgers College of Engineering och MBA från Rutgers University i New Jersey, där han specialiserade sig på finansiering.

Erfarenhet

Saad Gilani är för närvarande ansvarig diretör på Yorkville Advisors Global samt medlem i bolagets investeringskommitté och styrelseledamot i Temple Therapeutics BV. Som chef för Healthcare Group har han lett finansieringstransaktioner i en mängd olika life science-bolag med fokus på bioteknik, molekylär diagnostik och medicinsk utrustning i USA och i Europa. Innan han kom till Yorkville Advisors Global arbetade Saad på Keyence Corporation under elva år med ingenjörs- och marknadsföringsfrågor.

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i Temple Therapeutics BV

Innehav (per den 14 april 2020)

Saad Gilani äger 132 500 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Mikael Lindstam

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015. Ph.d. inom oorganisk kemi med fortbildningar inom marknadsföring och entreprenörskap.

Erfarenhet

Mikael har 20 års erfarenhet från den svenska start-up-industrin, där han har varit en viktig spelare i grundandet och utvecklingen av Galecto Biotech, Cyxone, Gabather, Aptahem och grundare av nanoteknologibolagen Portendo, NM Spintronics och Serstech. Mikaels bidrag har genererat investeringar motsvarande över 70 MEUR från industrin samt privat och publikt kapital. Mikael har gedigen erfarenhet av ledande roller och som styrelseledamot i publika bolag, såsom ansvarig för företagsledning, patent och immaterialrätt, kapitalanskaffning, förhandlingar och affärsutveckling. Under 2008-2014 var Mikael delansvarig för en statlig investeringsfond med fokus på life science och läkemedelsutvecklingsprojekt med starkt patent- och immaterialrättslig grund och stor marknadspotential. Mikael ledde här över 100 olika projekt som kapitaliserades genom spin-out, utlicensiering och försäljning. Accequa AB och Accequa GmbH är två bolag med Mikael som grundare som investerar i tidiga life science-projekt.
Mikael har doktorsexamen i oorganisk kemi från Uppsala universitet och har individuella examina från utbildningar inom personalansvar, coaching, affärs- och projektutveckling och administation, entreprenörskap, marknadsföring och aktiemarknadsetik.

Pågående uppdrag

 • Medgrundare och VD i Aptahem AB
 • Grundare, ägare och styrelseordförande i Accequa AB
 • Styrelseledamot i Aptahem Finans AB
 • Grundare och styrelseledamot i Accequa GmbH
 • Grundare och ägare av Mikeoo Holding AB
 • Medgrundare och ägare av Holy Plantmedix AB

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i Ceratmo AB
 • Styrelseledamot i Aptahem AB

Innehav (per den 30 september 2021)

Mikael Lindstam äger 62 500 aktier i Cyxone. Lindstam äger vidare 1 788 732 aktier i Cyxone via Mikeoo Holding AB.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende

Alejandra Mørk

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

Erfarenhet

Alejandra Mørk är VD i KLIFO A/S, ett konsultbolag inom läkemedelsutveckling med kunder inom biotech- och läkemedelsbolag i Europa och USA. Sedan Mørk övertog KLIFO 2008 har hon utvecklat bolaget till ett ledande konsultföretag inom området i Skandinavien. Tidigare arbetade hon för Nycomed Pharma i 18 år, i olika ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och “life cycle management”. Alejandra ingår i EUCROF Pediatric Working Group.

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i Heron Holding A/S
 • VD för KLIFO A/S
 • Styrelseledamot i Follicum AB
 • Styrelseledamot i Danish Biotech
 • Medlem i Danish Academy of Technical Sciences

Tidigare uppdrag

 • Styrelsemedlem i iSD Immunotech
 • Styrelsemedlem i B&O Medicom

Innehav (per den 11 juni 2021)

Inget innehav

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Peter Heinrich

Styrelseledamot

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2021. PhD i biokemi.

Erfarenhet

Dr Peter Heinrich har en doktorsexamen i biokemi från Münchens universitet och har under sin karriär startat ett antal bioteknik-bolag i Europa. Peter Heinrich har mer än 20 års erfarenhet från flera olika ledningsroller inom forskning och utveckling, licensiering, kommersialisering av nya läkemedel och affärsutveckling samt från generella ledningsuppdrag. Han har även arbetat med uppstartsverksamheter, offentliga satsningar, strategiska transaktioner samt med sammanslagningar och förvärv. Peter Heinrichs transaktioner och slutna avtal har total genererat över 1 miljard EUR.

Pågående uppdrag

 • VD för Sinfonie Life Science Management GmbH
 • Senior Partner i Alira Health
 • Styrelseordförande i Syntab Therapeutics
 • Styrelseordförande i CPTone Biotech
 • Styrelseledamot i Aijex Pharma International Inc.
 • Styrelseledamot i BIO Deutschland
 • Styrelseledamot i EuropaBio
 • Ordförande för Europa Bio´s SME platform

Tidigare uppdrag

 • Medgrundare och styrelseledamot i Adaptimmune och Immunocore
 • Medgrundare och VD för Medigene AG
 • VD för MagForce AG
 • Styrelseordförande och medgrundare av BIO Deutschland
 • Styrelseledamot och ordförande för European Emerging Biopharmaceutical Enterprises (EBE)
 • Medlem i Scientific Panel for Health of the European Commission for Horizon 2020

Innehav

Inget innehav

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende