Styrelse

Michael Oredsson

Styrelseordförande

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2023. 

Erfarenhet

Michael Oredsson, utbildad civilekonom med internationell inriktning från Lunds universitet. Han har under sin karriär erfarenhet från ledande befattningar i multinationella livsmedelsbolag som Nestlé, Coca-Cola Company och Mars Inc. i Sverige, Tyskland och Frankrike och mellan 1993 och 2000 inom Pharmacia i Sverige och Australien. Michael har sedan 2000 arbetat som VD för ett antal börsnoterade och privatägda life sciencebolag i Sverige, Danmark, Australien och Belgien, bland annat Probi och BioInvent i Lund. Därutöver har han haft ett tiotal styrelseuppdrag, varav tre som styrelseordförande.

Pågående uppdrag

 • VD The Akkermansia Company

Tidigare uppdrag

 • VD Biome Australia Ltd
 • VD BioInvent AB
 • Ordförande Immunicum AB
 • Ordförande Ectin Research AB

Innehav

Inget innehav

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Bert Junno

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015. 

Erfarenhet

Bert Junno teknisk doktor och civilingenjör teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola. Bert har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB.

Pågående uppdrag

 • Styrelseordförande Aptahem AB (publ)
 • Styrelseledamot i Gabather AB (publ)
 • Styrelseledamot i Fornio AB
 • Styrelseledamot Accequa AB
 • Styrelseledamot Accequa GmbH
 • Styrelsesuppleant i Aptahem Finans AB

Tidigare uppdrag

 • Styrelseordförande i CombiGene AB (publ)
 • Styrelseordförande Cyxone AB (publ)
 • Styrelseledamot Gabather Finans AB
 • VD Gabather AB (publ)
 • Medlem i Advisory Board för Patent- och registreringsverket

Innehav

Bert Junno äger 400 000 aktier i Cyxone. Junno äger vidare 1 788 732 aktier i Cyxone via Fornio AB.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende

Jürgen Reess

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2023. 

Erfarenhet

Jürgen Reess, har en MD och PhD från Ulms universitet. Han är läkare specialiserad i neurologi med över 20 års erfarenhet av operativ och strategisk klinisk utveckling av nya läkemedel, senast som Corporate Senior Vice President för Internationell projektledning på Boehringer Ingelheim, Human Pharma. Jürgen Reess ledde utvecklingen, godkännandet och lanseringen av flera storsäljande terapier för autoimmuna och CNS sjukdomar på Boehringer Ingelheim. Jürgen är medgrundare till det USA baserade biotechbolaget MoglingBio samt för närvarande Chief Medical Officer i SciRhom och medlem av CNS Scientific Advisory Board i Pivotal bioVenture Partners.

Pågående uppdrag

 • VD  MoglingBio Inc.
 • CMO SciRhom AG

Tidigare uppdrag

 • VD Cellerys AG

Innehav

Inget innehav

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Andrew Scorey

Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2023. 

Erfarenhet

Andrew Scorey, har en Bachelor of Business studies från University of Cape Town, Executive degrees in Business and Marketing. Andrew har en bred erfarenhet från ledande seniora roller inom general managment marketing från läkemedels- och livsmedelsindustrin. Han har bland annat haft flera internationella roller inom Abbott Corporation, Nestlé och Novartis, verksam i USA, Sydamerika, Sydafrika, Storbritannien, Schweiz, Sydostasien och Kina.

Pågående uppdrag

 • VD/Grundare OZLOO Petcare
 • Senior rådgivare The Akkermansia Company

Tidigare uppdrag

 • Senior Vice President Chr. Hansen
 • VD – Greater China Region, Abbott Nutrition
 • Divisional Vice President, Global marketing – Basel, Schweitz, Abbott Corporation
 • Regional Head – South East Asia Region, Abbott Corporation

Innehav

Inget innehav

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende