Styrelse

Styrelse

Medlemmar av Cyxones styrelse har bred erfarenhet av att leda akademisk forskning till publika utvecklingsbolag samt stor kompetens inom förhandlingar av licens- och samarbetsavtal och erfarenhet av kapitalförskaffning.

Bert Junno

Styrelseordförande

Född 1966. Styrelseordförande sedan 2015. Teknisk doktor och civilingenjör teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet

Bert Junno har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB.

Pågående uppdrag

 • Ägare och verksam i Accequa AB
 • Styrelseordförande i CombiGene AB (publ)
 • Styrelseordförande i Aptahem AB (publ)
 • Styrelseledamot i Accequa AB
 • Styrelseledamot i Accequa GmbH

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i Gabather AB (publ)
 • Styrelseledamot i Gabather Finans AB
 • VD Gabather AB (publ)
 • Medlem i Advisory Board för Patent- och registreringsverket

Innehav (per den 8 mars 2021)

Bert Junno äger 400 000 aktier i Cyxone. Junno äger vidare 33,3 % av Accequa AB som äger 5 962 500 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende

Theresa Comiskey Olsen

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2016. Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law.

Erfarenhet

Theresa Comiskey Olsen är advokat (USA) och delägare i advokatfirman Nova i Oslo. Innan hon började på Nova var Comiskey Olsen sedan 2016 delägare i advokatfirman Langseth efter att ha startat sin egen praktik med inriktning på juridiska transaktioner inom Life Science och Biotech-området. Comiskey Olsen var fram till 2008, då hon startade sin egen praktik, chefsjurist på Nycomed, som senare blev uppköpta av Takeda. Hon fortsätter att utöka sin verksamhet på Nova med inriktning på juridiska transaktioner inom Life Science och Biotech-området.

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS
 • Styrelseledamot i Jotunfjell AS
 • Styrelseledamot i Aptahem AB
 • Styrelseledamot i Farma Investment AS
 • Ägare och partner i Advokatfirmaet Nova DA

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA
 • Styrelseledamot i Calpro AS
 • Styrelseledamot i Nordic Nanovector ASA
 • Styrelseledamot i Serodus ASA
 • Styrelseledamot i Biovotec AS
 • Ägare och partner i Langseth Advokatfirma DA
 • Styrelseordförande i MyLifeProducts AS

Innehav (per den 14 april 2020)

Theresa Comiskey Olsen äger 100 000 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Saad Gilani

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015. Kandidatexamen i elektroteknik från Rutgers College of Engineering och MBA från Rutgers University i New Jersey, där han specialiserade sig på finansiering.

Erfarenhet

Saad Gilani är för närvarande VD på Yorkville Advisors Global samt medlem i bolagets investeringskommitté och styrelseledamot i Temple Therapeutics BV. Han var tidigare chef för Healthcare Group där han ledde finansieringstransaktioner i en mängd olika life science-bolag med fokus på bioteknik, molekylär diagnostik och medicinsk utrustning i USA och i Europa. Innan han kom till Yorkville Advisors Global arbetade Saad på Keyence Corporation under elva år med ingenjörs- och marknadsföringsfrågor.

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i Temple Therapeutics BV

Innehav (per den 14 april 2020)

Saad Gilani äger 132 500 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Mikael Lindstam

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015. Ph.d. inom oorganisk kemi med fortbildningar inom marknadsföring och entreprenörskap.

Erfarenhet

Mikael Lindstam har bland annat varit inblandad i uppstartsverksamheter och utvecklingsprogram som genererat investeringar om totalt mer än 250 MSEK från privat och offentligt kapital. Mikael Lindstam har även varit med och utvecklat Galecto Biotech AB, Gabather AB (publ) och Aptahem AB (publ) från Forskarpatent i Syd AB:s projektportfölj samt har varit ansvarig för affärsutveckling av Forskarpatent i Syd AB:s och Innovationspatent Sverige AB:s holdingbolag samt deras patent- och licensportföljer. För närvarande är han styrelseledamot och VD för Aptahem AB (publ).

Pågående uppdrag

 • Ägare och verksam i Accequa AB
 • Styrelseordförande i Accequa AB
 • Styrelseledamot i Aptahem Finans AB
 • Styrelseledamot i Accequa GmbH

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i Ceratmo AB

Innehav (per den 18 september 2020)

Mikael Lindstam äger 62 500 aktier i Cyxone. Lindstam äger vidare 33,3 % av Accequa AB som äger 5 962 500 aktier i Cyxone.

Förhållande bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende