Styrelse

Michael Oredsson

Styrelseordförande

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2023. 

Erfarenhet

Michael Oredsson, utbildad civilekonom med internationell inriktning från Lunds universitet. Han har under sin karriär erfarenhet från ledande befattningar i multinationella livsmedelsbolag som Nestlé, Coca-Cola Company och Mars Inc. i Sverige, Tyskland och Frankrike och mellan 1993 och 2000 inom Pharmacia i Sverige och Australien. Michael har sedan 2000 arbetat som VD för ett antal börsnoterade och privatägda life sciencebolag i Sverige, Danmark, Australien och Belgien, bland annat Probi och BioInvent i Lund. Därutöver har han haft ett tiotal styrelseuppdrag, varav tre som styrelseordförande.

Pågående uppdrag

 • VD The Akkermansia Company

Tidigare uppdrag

 • VD Biome Australia Ltd
 • VD BioInvent AB
 • Ordförande Immunicum AB
 • Ordförande Ectin Research AB

Innehav

Michael Oredsson äger 632 056 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Jürgen Reess

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2023. 

Erfarenhet

Jürgen Reess, har en MD och PhD från Ulms universitet. Han är läkare specialiserad i neurologi med över 20 års erfarenhet av operativ och strategisk klinisk utveckling av nya läkemedel, senast som Corporate Senior Vice President för Internationell projektledning på Boehringer Ingelheim, Human Pharma. Jürgen Reess ledde utvecklingen, godkännandet och lanseringen av flera storsäljande terapier för autoimmuna och CNS sjukdomar på Boehringer Ingelheim. Jürgen är medgrundare till det USA baserade biotechbolaget MoglingBio samt för närvarande Chief Medical Officer i SciRhom och medlem av CNS Scientific Advisory Board i Pivotal bioVenture Partners.

Pågående uppdrag

 • VD  MoglingBio Inc.
 • CMO SciRhom AG

Tidigare uppdrag

 • VD Cellerys AG

Innehav

Jürgen Reess äger 632 056 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Andrew Scorey

Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2023. 

Erfarenhet

Andrew Scorey, har en Bachelor of Business studies från University of Cape Town, Executive degrees in Business and Marketing. Andrew har en bred erfarenhet från ledande seniora roller inom general managment marketing från läkemedels- och livsmedelsindustrin. Han har bland annat haft flera internationella roller inom Abbott Corporation, Nestlé och Novartis, verksam i USA, Sydamerika, Sydafrika, Storbritannien, Schweiz, Sydostasien och Kina.

Pågående uppdrag

 • VD/Grundare OZLOO Petcare
 • Senior rådgivare The Akkermansia Company

Tidigare uppdrag

 • Senior Vice President Chr. Hansen
 • VD – Greater China Region, Abbott Nutrition
 • Divisional Vice President, Global marketing – Basel, Schweitz, Abbott Corporation
 • Regional Head – South East Asia Region, Abbott Corporation

Innehav

Andrew Scorey äger 632 056 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende