Styrelse

Bert Junno

Styrelseordförande

Född 1966. Styrelseordförande sedan 2015. Teknisk doktor och civilingenjör teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet

Bert Junno har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB.

Pågående uppdrag

 • Styrelseordförande i CombiGene AB (publ)
 • Styrelseordförande i Aptahem AB (publ)
 • Styrelseledamot i Accequa AB
 • Styrelseledamot i Accequa GmbH

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i Gabather AB (publ)
 • Styrelseledamot i Gabather Finans AB
 • VD Gabather AB (publ)
 • Medlem i Advisory Board för Patent- och registreringsverket

Innehav

Bert Junno äger 400 000 aktier i Cyxone. Junno äger vidare 1 788 732 aktier i Cyxone via Fornio AB.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende

Theresa Comiskey Olsen

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2016. Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law.

Erfarenhet

Theresa Comiskey Olsen är advokat, knuten till Albaran, en norsk advokatbyrå. De senaste åren har Comiskey Olsen arbetat med juridiska frågor med fokus på gränsöverskridande transaktioner mellan områdena life sciences/biotech/läkemedel/medicinteknik, med tyngdpunkt på förhandlingar och avtal för internationella licensöverenskommelser, distribution, leveranser, forskning och utveckling samt kliniska prövningar. Innan hon startade sin egen advokatbyrå 2008 var hon chefsjurist på Nycomed, som senare blev uppköpt av Takeda.

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS
 • Styrelseledamot i Jotunfjell AS
 • Styrelseledamot i Aptahem AB
 • Styrelseledamot i Farma Investment AS
 • Ägare Comiskey Olsen

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA
 • Styrelseledamot i Calpro AS
 • Styrelseledamot i Nordic Nanovector ASA
 • Styrelseledamot i Serodus ASA
 • Styrelseledamot i Biovotec AS
 • Styrelseordförande i MyLifeProducts AS
 • Ägare och partner i Advokatfirmaet Nova DA

Innehav

Theresa Comiskey Olsen äger 100 000 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Saad Gilani

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015. Kandidatexamen i elektroteknik från Rutgers College of Engineering och MBA från Rutgers University i New Jersey, där han specialiserade sig på finansiering.

Erfarenhet

Saad Gilani är för närvarande ansvarig diretör på Yorkville Advisors Global samt medlem i bolagets investeringskommitté och styrelseledamot i Temple Therapeutics BV. Som chef för Healthcare Group har han lett finansieringstransaktioner i en mängd olika life science-bolag med fokus på bioteknik, molekylär diagnostik och medicinsk utrustning i USA och i Europa. Innan han kom till Yorkville Advisors Global arbetade Saad på Keyence Corporation under elva år med ingenjörs- och marknadsföringsfrågor.

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i Temple Therapeutics BV

Innehav

Saad Gilani äger 132 500 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Mikael Lindstam

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015. Ph.d. inom oorganisk kemi med fortbildningar inom marknadsföring och entreprenörskap.

Erfarenhet

Mikael har 20 års erfarenhet från den svenska start-up-industrin, där han har varit en viktig spelare i grundandet och utvecklingen av Galecto Biotech, Cyxone, Gabather, Aptahem och grundare av nanoteknologibolagen Portendo, NM Spintronics och Serstech. Mikaels bidrag har genererat investeringar motsvarande över 70 MEUR från industrin samt privat och publikt kapital. Mikael har gedigen erfarenhet av ledande roller och som styrelseledamot i publika bolag, såsom ansvarig för företagsledning, patent och immaterialrätt, kapitalanskaffning, förhandlingar och affärsutveckling. Under 2008-2014 var Mikael delansvarig för en statlig investeringsfond med fokus på life science och läkemedelsutvecklingsprojekt med starkt patent- och immaterialrättslig grund och stor marknadspotential. Mikael ledde här över 100 olika projekt som kapitaliserades genom spin-out, utlicensiering och försäljning. Accequa AB och Accequa GmbH är två bolag med Mikael som grundare som investerar i tidiga life science-projekt.
Mikael har doktorsexamen i oorganisk kemi från Uppsala universitet och har individuella examina från utbildningar inom personalansvar, coaching, affärs- och projektutveckling och administation, entreprenörskap, marknadsföring och aktiemarknadsetik.

Pågående uppdrag

 • VD i Aptahem AB
 • Styrelseordförande i Accequa AB
 • Styrelseledamot i Aptahem Finans AB
 • Styrelseledamot i Accequa GmbH
 • Ägare Mikeoo Holding AB
 • Ägare Holy Plantmedix AB

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i Ceratmo AB
 • Styrelseledamot i Aptahem AB

Innehav

Mikael Lindstam äger 62 500 aktier i Cyxone. Lindstam äger vidare 1 788 732 aktier i Cyxone via Mikeoo Holding AB.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende