Pressmeddelanden

Cyxone slutför förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod

2018-06-01, 15.31 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att slutföra förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt att emittera ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till OxyPharma AB. Cyxone ingick ett förvärvsavtal med OxyPharma i juni 2017 för läkemedelskandidaten Rabeximod och väljer nu att slutföra transaktionen. Affären har stärkt Cyxones utvecklingsportfölj med en kandidat i klinisk fas II program samt breddat bolagets portfölj inom autoimmuna sjukdomar.

Cyxone ingick avtal om att förvärva Rabeximod, en läkemedelskandidat i fas II-utveckling för ledgångsreumatism, i juni 2017, med en överenskommelse att bolaget kunde välja att bestämma när transaktionen skulle slutföras och betalning erläggas enligt särskilda villkor. Bolaget har nu beslutat att slutföra transaktionen och betalningen till OxyPharma genom en apportemission som består av 1 916 372 aktier, vilket med dagens aktiekurs motsvarar ca 11,5 miljoner SEK (emissionskurs om ca 6,01 SEK). Betalningen innebär att transaktionen är slutförd men ytterligare ersättning kan utgå i framtiden då OxyPharma, enligt avtalet, har rätt till 10 % av framtida nettointäkter kopplade till Rabeximod genom bland annat förskottsbetalningar och royalty från licenstagare av produkten.

”Förvärvet av Rabeximod är den viktigaste milstolpen sedan Cyxone grundades. Jag har länge följt Rabeximods utveckling i OxyPharma och anser att den här investeringen är mycket fördelaktig för våra aktieägare. Vi har på kort tid lyckats bygga upp en autoimmun produktportfölj i världsklass, vilket har genomsyrat de diskussioner vi har haft med olika intressenter angående finansieringen av Rabeximods fas IIb-studie,” säger Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone. ”Det är därför vi nu tar tillfället i akt att slutföra betalningen och hoppas snart att kunna återkomma till våra aktieägare med fler positiva besked angående Rabeximod.”

Tillträde i transaktionen och genomförandet av apportemissionen kommer att ske idag den 1 juni 2018. Bemyndigandet till bolagets styrelse för att slutföra betalningen genom en apportemission gavs på bolagets extrastämma den 11 december 2017. Apportemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet i Cyxone med högst ca 144 631 kronor från ca 1 343 254 SEK till ca 1 487 886 SEK. Antalet aktier kommer i samband med apportemissionen att öka med 1 916 372 aktier från 17 798 111 till 19 714 483 stycken.

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018, 15:30.

PM Cyxone slutför förvärvet av Rabeximod