Finansiell rapport

Årsredovisning för Cyxone AB för perioden 2020-01-01--2020-12-31

April 9, 2021 08:38 (CEST)
Regulatory

Cyxone AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.cyxone.com).

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Årsredovisning