Finansiell rapport

Årsredovisning för Cyxone AB för perioden 2021-01-01--2021-12-31

April 13, 2022 16:48 (CEST)
Regulatory

Cyxone AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.cyxone.com).

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Årsredovisning