Pressmeddelande

Cyxone meddelar valberedningens förslag inför årsstämma samt två ledamöters utträde, och förändrade förutsättningar kring styrelsens beslutsmässighet

2023-03-30, 13.45 (CEST)
Regulatorisk
MAR

Cyxone (publ) meddelar att valberedningen för Cyxone AB presenterar sitt förslag till beslut på årsstämman avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Två ledamöter, Theresa Comiskey Olsen och Saad Gilani, har valt att avgå på egen begäran per den 31 mars. Denna förändring i styrelsens sammansättning medför att styrelsen därmed saknar beslutsmässighet.

Valberedningen föreslår fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att nyval sker av Dorte X Gram och Jürgen Reess till styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att styrelseordförande Bert Junno väljs som styrelseledamot.

Valberedningens förslag till årsstämman är nyval av Michael Oredsson som styrelseordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Cyxones styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cyxone.com, i samband med att kallelsen till årsstämman 2023 utfärdas.

Theresa Comiskey Olsen och Saad Gilani har valt att avgå på egen begäran per den 31 mars 2023.

På grund av styrelsens förändrade beslutsmässighet kommer inom kort kallelse gå ut till extra bolagsstämma med syfte att fram till ordinarie årsstämma säkerställa en fulltalig styrelse.

Valberedningen består av de tre ägarrepresentanterna Ivar Nordqvist, Göran Ofsén och Mikael Lindstam jämte Bert Junno (styrelseordförande i Cyxone AB).

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl 13.45.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Se Pressmeddelande