Pressmeddelande

Cyxone erhåller totalt 21,8 MSEK från fullt utnyttjat optionsavtal med dr Kalev Kask

2020-10-02, 08.47 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att optionsavtalet med dr Kalev Kask har utnyttjats till fullo genom ett tredje och sista utnyttjande av investeringsoptionen. De tre riktade nyemissionerna som genomförts inom ramarna för avtalet ger företaget en bruttolikvid om totalt 21,8 miljoner kronor, varav 1,8 miljoner kronor redan har erhållits genom tidigare utnyttjanden. Detta täcker den största delen av kostnaderna för den planerade kliniska fas 2-studien av Rabeximod i covid-19-patienter, vilket innebär att andra pågående projekt inte kommer att påverkas. Studien är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020.

Optionsavtalet är en del av den förhandlade betalningen till dr Kask för att förvärva de exklusiva rättigheterna till en ny patentansökan som han är uppfinnare av. Denna patentansökan anses vara avgörande för att bygga värde i parternas gemensamma projekt för att utveckla en ny behandling mot covid-19. Avtalet beskrivs mer detaljerat i ett pressmeddelande som offentliggjordes den 10 juni 2020.

”Vi är mycket nöjda med det slutliga utfallet av detta investeringsoptionsavtal. Det har inte bara gjort det möjligt för oss att förvärva rättigheterna till en patentansökan som kommer att vara avgörande för att bygga värde i vårt nya covid-19-projekt, utan har också försett oss med merparten av finansieringen av den planerade fas 2-studien,” kommenterar Cyxones vd, Tara Heitner.

För att leverera aktier enligt optionsavtalet har Cyxones styrelse idag beslutat om en tredje och sista riktad nyemission om 4 490 888 aktier. Beslutet fattas med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2020.

Totalt ger de tre nyemissionerna som genomförts enligt optionsavtalet Cyxone en bruttolikvid om 21,8 miljoner kronor och resulterar i en utspädning om 9,02 procent i förhållande till antalet aktier och röster i bolaget efter registrering av de riktade emissionerna.

Optionsvillkoren fastställdes för att återspegla värdet av det förvärvade patentet, och lösenpriset per aktie på 4,45 SEK motsvarar 100% av det volymvägda genomsnittspriset under en 10-dagarsperiod innan avtalet ingicks.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

Kontakt

Cyxone AB (publ)
Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av immunologiska sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS), ledgångsreumatism och covid-19. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av oralt tillgängliga molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) och covid-19 i kliniska fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande