Pressmeddelande

Cyxone gör betydande framsteg i tillverkningsprocessen för Rabeximod

2023-03-09, 12.12 (CET)

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har i samarbete med sin kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) lyckats effektivisera en del av tillverkningsprocessen av läkemedelskandidaten Rabeximod, som är under utveckling för behandling av reumatoid artrit (RA).

Som en del av den fortsatta utvecklingen av Rabeximod genomför Cyxone nu i samarbete med sin CDMO ett utvecklingsprogram för framtagande av en skalbar tillverkningsprocess för de sena utvecklingsfaserna samt kommersialiseringen av Rabeximod. Rabeximod produceras genom kemisk syntes med flera intermediära steg för att slutligen bilda den aktiva farmaceutiska ingrediensen (API). Under de senaste processutvecklingsinsatserna förbättrades ett av de mest tidskrävande stegen avsevärt, vilket öppnar upp för en mycket mer effektiv tillverkningsprocess framöver.

”Med övergången från en tillverkningsprocess i tidig fas till en storskalig process för sen utveckling och kommersialisering, finns det alltid uppskalningsutmaningar som man ofta inte stöter på i den tidiga utvecklingen i mindre skala trots olika former av design och robusthetstestning. Vi har nu effektiviserat ett av processtegen som är tillämpligt på flera av de intermediära stegen som kommer att resultera i kortare tillverkningstider och i slutändan leda till högre utbyte", säger Laurens van Pinxteren, CMC ansvarig på Cyxone.

”Vi är oerhört glada för denna effektivisering av tillverkningsprocessen, som har potential att skapa väsentligt värde för Cyxone, både i våra kommande kliniska studier utöver fas 2b och vid framtida kommersialisering av Rabeximod”, säger Erika Samuelsson, Chief Development Officer, Cyxone.

Rabeximod är en väl tolererad, oralt tillgänglig läkemedelskandidat som befinner sig i klinisk Fas 2-utveckling och som har en helt unik verkningsmekanism. Rabeximod påverkar selektivt inflammatoriska makrofager, en typ av vit blodkropp som spelar en central roll i den inflammation som orsakar vävnadsnedbrytning och ger symtom i RA. Den användarvänliga orala administreringsformen i kombination med dess låga biverkansprofil, gör Rabeximod attraktiv som behandling redan tidigt i sjukdomsförloppet, men har även visat gynnsam effekt vid längre gången RA och har en god potential att förhindra sjukdomens progression och nedbrytning av leder.

Kontakt
Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Se Pressmeddelande