Pressmeddelande

Cyxone meddelar valberedningens reviderade förslag inför årsstämma i Cyxone AB

2023-04-26, 08.49 (CEST)

Cyxone (publ) meddelar att valberedningen för Cyxone AB reviderar sitt förslag till val av styrelseledamöter till årsstämman den 30 maj 2023. I förslaget till årsstämman föreslår valberedningen nyval av Andrew Scorey som styrelseledamot.

Förslaget innebär att styrelsen ska utgöras av fyra styrelseledamöter, att nyval sker av Andrew Scorey och Jürgen Reess till styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att styrelseordförande Bert Junno väljs som styrelseledamot.

Valberedningens förslag till årsstämman är nyval av Michael Oredsson som styrelseordförande.

Kontakt
Carl-Magnus Högerkorp
VD, Cyxone AB
Tel: 070 791 88 12
Email: carl.hogerkorp@cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande