Pressmeddelande

Årsredovisning för Cyxone AB för perioden 2022-01-01--2022-12-31

2023-04-27, 13.03 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.cyxone.com).

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

Kontakt
Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Se Årsredovisningen