Pressmeddelande

Cyxone utser Carl-Magnus Högerkorp till COO och stärker därmed sin kärnkompetens inom immunologi

2021-05-25, 08.25 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone meddelar idag att Carl-Magnus Högerkorp tillträder som ny operativ chef (COO) i bolaget från den 20 maj 2021. Med bred erfarenhet från arbete inom immunologi och autoimmuna sjukdomar, lång internationell erfarenhet, och tidigare ledarroller i biotech-branschen, blir Carl-Magnus en viktig del i Cyxones fortsatta ambition att förstärka och utveckla bolaget.

Carl-Magnus har en doktorsexamen i immunologi från Lunds universitet och har även en MBA från EFL/Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han inledde sin karriär med en post doc-tjänst på Vaccine Research Center, National Institutes of Health i Maryland, USA, där han arbetade med HIV och utveckling av HIV-vaccin. Han kom senare att under ett antal år jobba för Novo Nordisk med deras satsning inom inflammation och autoimmuna sjukdomar, där han bland annat ledde discovery-projekt och hade olika forskarroller inom molekylär genetik, translationell immunologi och cellulär farmakologi. Carl-Magnus har därefter innehaft ledande roller i ett antal olika biotech-bolag i Lund. Som forskningschef på Xintela arbetade han med regenerativ medicin och onkologi, och var med och noterade bolaget på Nasdaq First North. Efter detta blev Carl-Magnus VD för start-up-bolaget Edvince AB och deras stroke-läkemedel i klinisk fas. Närmast kommer han från en tjänst som VD på Canimguide Therapeutics AB som utvecklar ett koncept inom immunonkologi i klinisk fas. Carl-Magnus har också varit med och startat ImModulate Pharma AB där han suttit som VD under 2021.

“Cyxone har en portfölj med väldigt intressanta molekyler som har bra förutsättningar för flera terapiområden, då de reglerar centrala immunmodulatoriska mekanismer. Nu har vi inlett studien av Rabeximod för Covid-19 som blir spännande att arbeta vidare med, och jag ser förutsättningar att även titta på andra autoimmuna och inflammatoriska tillstånd för molekylen. Jag tycker även peptiden T20K är väldigt intressant - särskilt då MS är en stor sjukdom med stora medicinska behov. Bolaget är också väldigt spännande ur andra aspekter, med förståelse och fingertoppskänsla för marknadens behov samt bra och transparent kommunikation, vilket är viktiga grundförutsättningar och fundament att bygga vidare på. Cyxone arbetar med stora terapiområden och det är vågat, och har läkemedelskandidater som har förutsättningar att göra skillnad. Det är en spännande möjlighet.” säger Carl-Magnus Högerkorp.

Carl-Magnus tar över rollen som COO från Malin Berthold, som lämnar Cyxone.

”Malin har skapat värde genom att initiera Cyxones kliniska Fas 2-studie med Rabeximod i Covid-19-patienter och har med sitt ledarskap och sin kompetens inom läkemedelsutveckling bidragit till att alla Cyxones projekt har gått framåt. Hennes bidrag till verksamheten har varit mycket uppskattat och vi önskar henne all lycka till i framtiden”, kommenterar VD Tara Heitner, och fortsätter: ” Jag är glad över att välkomna Carl-Magnus till Cyxone och ser fram emot att arbeta tillsammans i våra pågående program. I takt med att vi expanderar vår pipeline kommer hans erfarenhet av ledarskap, immunologi och autoimmuna sjukdomar i kombination med hans förståelse för potentialen i våra program att bidra med ytterligare innovationer och entusiasm i teamet.”

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande